Deskundig, betrouwbaar en persoonlijk, dat is ROCHE

Een vertrouwd adres voor financiële diensten word je niet zomaar. Om haar deskundigheid en betrouwbaarheid te onderstrepen is ROCHE financieel adviseurs aangesloten bij een aantal toezichthoudende organisaties. Het betreft organisaties die toezicht houden op financiële dienstverleners. Zij stellen hoge kwaliteitseisen aan hun leden betreffende de manier van werken, vakkennis en bijscholing.

Autoriteit Financiële Markten

De Wet financieel toezicht (Wft) legt verantwoordelijkheden vast van financiële dienstverleners zodat aan de consumenten bescherming geboden wordt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op het gedrag van en de informatieverstrekking door alle partijen op de financiële markten in Nederland. Zij ziet er op toe dat partijen zich aan de relevante wetten en regels houden. ROCHE financieel adviseurs is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12042772.

De adviseurs van ROCHE financieel adviseurs voldoen aan de deskundigheidseisen zoals die gesteld zijn in de Wft.

Stichting Erkend Hypotheekadviseur

De Erkend Financieel Adviseur volgt jaarlijks training om zo hoogwaardig en duurzaam integraal financieel advies te kunnen bieden. De Erkend Financieel Adviseur is ook altijd in het bezit van het Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet en het Wft-diploma Adviseur Consumptief krediet. De Erkend Financieel Adviseur analyseert en helpt de klant bij het overzicht houden over zijn gehele financiële situatie. De Erkend Financieel Adviseur volgt jaarlijks permanente educatie om goed op de hoogte te blijven van wet- en regelgeving, fiscaliteiten en ontwikkelingen op zijn vakgebied. Hij analyseert de persoonlijke situatie van de klant, inclusief zijn toekomstwensen. En brengt daarna integraal advies uit waarbij de financiële belangen van de klant centraal staan, zowel op de korte als de lange termijn. De Erkend Financieel Adviseur gaat voor een lange termijnrelatie met de klant. Robin van Tilburg en Eric Gerretsen zijn Erkend Financieel Adviseur bij ROCHE financieel adviseurs. Zie ook www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.

Federatie Financiële Planners

Financiële planning staat voor het optimaliseren van uw huidige financiële situatie voor de toekomst met daarbij de juiste samenstelling en inzet van financiële- en verzekeringsproducten. De wereld van financiële producten en verzekeringen is tegenwoordig zeer gecompliceerd. Om een goede financiële planning te kunnen maken is deskundigheid op het brede terrein van financiële en fiscale zaken een vereiste. Maar ook de kennis van erfrecht en sociale verzekeringen komt bij financiële planning tot zijn recht. Een gecertificeerd financieel planner heeft verstand van al deze zaken en is in staat het onderlinge verband tussen de verschillende elementen te zien. FFP, Federatie Financiële Planners, is het keurmerk voor deskundige en objectieve financiële planning. Corrien Roche is gecertificeerd financieel planner en aangesloten bij de FFP. Kijk voor meer informatie over dit keurmerk op www.ffp.nl.

Register Financieel Echtscheidingsadviseur

Bij een echtscheiding moet in een relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen. Het advies van een gediplomeerd financieel echtscheidingsadviseur is in de meeste gevallen op dat moment meer dan welkom. Als u bij ROCHE financieel adviseurs aanklopt voor financieel en fiscaal advies, weet u zeker dat u te maken heeft met zo’n deskundige adviseur. Uw belangen worden gewaarborgd dankzij een gedragscode en een onafhankelijke geschillenregeling. Corrien Roche is ingeschreven in het Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Meer over het Register Financieel Echtscheidingsadviseur vindt u op www.rfea.nl.

MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland)

Het MfN-register wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze. Corrien Roche is MfN-registermediator. Meer informatie kunt u vinden op de website www.mfnregister.nl.

Gecertificeerd pensioenadviseur

In Nederland regelen wij het inkomen voor de oude dag met bijvoorbeeld een pensioen. Een pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken tussen werkgever en werknemer. Maar de pensioenproducten waaruit de pensioenregeling bestaat, zijn vaak zeer complex. Een helder pensioenadvies over de mogelijkheden en de gevolgen geeft inzicht in de te kiezen producten. Henny Groenen is Gecertificeerd pensioenadviseur voor werkgevers, ondernemers en zelfstandigen. Momenteel (2012) wordt de regelgeving voor certificering verder uitgebreid door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Goede reden voor Henny om zich ook te kwalificeren voor de Wft Pensioenverzekeringen.

Wij helpen u graag verder
Bel 0499 550 222
of ga naar de contactpagina
ROCHE financieel adviseurs in 'nieuwe' handenKlik hier voor meer informatie
Ma. t/m vrij. 9.00 tot 17.30 u.
Goed om te weten:
Is een aflossingsvrije hypotheek nu echt zo slecht?

"Aflossingsblij"  Zo heet de campagne die bezitters van een aflossingsvrije hypotheek moet aansporen om af te lossen. Je leest en Lees meer

Partnerpensioen is geen automatisme.

De meeste werknemers bouwen pensioen op bij de werkgever waar zij in dienst zijn. Heeft de partner dan automatisch recht Lees meer

Inloggen Mijn Polissen
© Roche financieel adviseurs | De Loop 38 5688 EW Oirschot | Telefoon 0499 550 222 | info@roche.nu | Disclaimer | Privacy | Cookies | Colofon | Sitemap