ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Berichten in de categorie Pensioenen


AOW-leeftijd in 2022: 66 jaar en 7 maanden

In 2022 stijgt de leeftijd waarop iemand AOW-ontvangt naar de leeftijd van 66 jaar en zeven maanden. Hoe komt men aan die termijn? AOW-leeftijd en resterende levensverwachting De termijn waarop mensen voor het eerst een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet, AOW, is gekoppeld aan de resterende, statistische levensverwachting van iemand van 65 […]

Lees meer

Hoe hoog is uw inkomen na uw pensioen?

De meeste Nederlanders aarzelen bij de vraag hoe hoog hun pensioen zal zijn. Vaag hebben ze wel een idee. Maar of dit juist is? Geen idee. Dat is niet goed. Als financieel adviseur vinden wij dat iedereen de antwoorden op deze vragen moet weten. Wij helpen onze relaties graag bij het vinden van het antwoord […]

Lees meer

Partnerpensioen is geen automatisme

De meeste werknemers bouwen pensioen op bij de werkgever waar zij in dienst zijn. Heeft de partner dan automatisch recht op een nabestaandenpensioen, wanneer door ziekte of ongeval de werknemer komt te overlijden?

Lees meer

Klein pensioen overdragen naar groot pensioen?

Wanneer je bij een werkgever werkt, bouw je meestal pensioenrechten op. Werk je maar korte tijd bij een werkgever, dan bouw je dus ook maar een klein pensioen op. Als je gedurende je arbeidzame leven vaak van baan verwisselt, dan kunnen op allerlei plaatsen “kleine” pensioenpotjes gaan ontstaan. Het CBS heeft uitgezocht dat er op […]

Lees meer

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld. Die blijft in 2023 67 jaar en drie maanden, net als in 2022. De levensverwachting […]

Lees meer

Weet je wat jouw inkomen is na pensionering?

Veel mensen hebben geen flauw idee van de hoogte van hun pensioen. Vrijwel dagelijks praten wij met relaties van ons kantoor over hun financiële situatie na hun pensioendatum. In bijna alle gevallen ervaren wij dat mensen, voordat zij met ons in gesprek gaan, geen flauw idee hebben van wat hun besteedbaar inkomen is na hun […]

Lees meer

Aanpassing lijfrenteaftrek en oudedagsreserve

Er is weer het een en ander gewijzigd in de lijfrenteaftrek (voor werknemers en IB ondernemers) en de oudedagsreserve/ FOR-dotatie (voor alleen de IB-ondernemer). In deze nieuwbrief willen we je daar even over bijpraten. Sinds 2014 is de pensioenrichtleeftijd die gebruikt wordt voor het berekenen van de maximale fiscale pensioenopbouw voor je lijfrente en de […]

Lees meer

Veranderingen Pensioen in Eigen Beheer

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2016 een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in uitfasering van het Pensioen in eigen beheer (PEB)  voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een belangrijke reden van dit wetsvoorstel is dat de voordelen van het PEB steeds kleiner zijn geworden. Met name vanwege de beperktere ruimte om pensioen op te bouwen en het geleidelijk […]

Lees meer

Pensioenfondsen geven waarschuwing af!

Midden april hebben de grootste pensioenfondsen in Nederland, zoals ABP, PFZW en Bpf de waarschuwing afgegeven, dat zij in 2017 waarschijnlijk de uitkeringen aan gepensioneerden zullen moeten verlagen. Voor de meeste fondsen is dit de eerste keer in hun geschiedenis. Onvoldoende reserves Pensioenfondsen ontvangen premies. Deze premies worden belegd. De premie samen met het rendement […]

Lees meer

Effecten van lage rente op de aankoop van pensioenuitkeringen

Sinds 2012 is de rente in Nederland fors gedaald. Een dergelijke daling heeft plus- en minpunten. Het kan positief uitpakken als u een hypotheek heeft. Maar het kan negatieve gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw! De lage rentestand heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van de uitkering die u met een pensioenkapitaal kunt aankopen. Die kan […]

Lees meer
Advieskeuze.nl logo