ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Berichten in de categorie Pensioenen


Oudedagsvoorziening, benut hogere ruimte voor lijfrente-aftrek

Voor personen met een pensioengat kan het sluiten van een lijfrenterekening of -polis een goede oplossing zijn. De premies betaald voor een dergelijke regeling zijn in beginsel binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar, men noemt dit de jaarruimte. Bovendien is het belangrijk dat u de lijfrentepremie die u in 2014 aftrekt ook daadwerkelijk in 2014 betaalt. […]

Lees meer

Hoe zit het met de AOW toeslag vanaf 2015?

Op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontvangt u een AOW-uitkering van de overheid. Deze uitkering is naast het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw werkgever(s). Als u met pensioen gaat, maar uw partner nog niet, dan kunt u een toeslag krijgen boven op uw AOW-uitkering, als uw partner niet te […]

Lees meer

Verdere pensioenverlaging per 2015

Per 2014 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar met als gevolg een lagere pensioenopbouw per jaar. Tot 2015 is de wettelijke pensioennorm 70% van het ‘laatstverdiende’ pensioengevend loon. Per 2015 volgt verlaging doordat de wettelijke pensioennorm omlaag gaat naar 75% van het ‘gemiddeld’ pensioengevend loon. Bovendien wordt een maximaal pensioengevend loon van […]

Lees meer

Gevolgen verhoging AOW leeftijd voor tijdelijke lijfrente vanaf 1 januari 2014

Een lijfrentevoorziening aankopen bij een bank of verzekeraar is een goede mogelijkheid om een pensioentekort aan te vullen. Op het moment dat u dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt deze voorziening omgezet in een lijfrente-uitkering. Vaak loopt deze levenslang. Het is ook mogelijk om een uitkering van minimaal vijf jaar aan te kopen. Hierbij mag […]

Lees meer

Gevolgen sociaal akkoord voor pensioen

U heeft er vast over gehoord of gelezen: het kabinet heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties een sociaal akkoord gesloten. Hierin staan afspraken over de toekomst van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Ook de pensioenen komen aan bod. Het percentage van het inkomen dat fiscaal gunstig kan worden gebruikt voor de opbouw van pensioen, gaat […]

Lees meer

Pensioenwereld blijft in beweging

Wanneer uw partner van baan verwisseld en daarmee een financiële promotie maakt, is over het algemeen iedereen blij met deze vooruitgang. Een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever kan ook vanuit baanbehoud gezien worden als een positieve ontwikkeling. Maar wat nu als uw partner overlijdt als hij/zij net van baan is gewisseld. Is er dan […]

Lees meer
Advieskeuze.nl logo 9.6