Goed om te weten:

Voor starters wordt woningmarkt lastiger

Vooral jongeren die voor het eerst een woning willen kopen zijn de dupe van de veranderingen in de woningmarkt. Er doen zich gelijktijdig een aantal ontwikkelingen voor, die voor starters op de woningmarkt negatief uitpakken. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

Lees verder


Roche Scheidingsdeskundigen: bestaande activiteit onder nieuwe naam

Dit jaar is Corrien Roche, mede-eigenaar van ROCHE financieel adviseurs, gestart met een tweede bedrijf: Roche Scheidingsdeskundigen. Al haar werkzaamheden op het gebied van echtscheidingsbegeleiding die zij voorheen onder ROCHE financieel adviseurs uitvoerde, zijn nu ondergebracht onder deze nieuwe BV. Ook het nieuwe bedrijf is gevestigd aan de Loop 38 in Oirschot.

Lees verder


Nieuwe systematiek belasting over vermogen vanaf 1 januari 2017

De belasting die je betaalt over je vermogen is geregeld in box 3. De verschuldigde belasting in deze box bedraagt nog steeds 30%. Je betaalt deze belasting over een fictief rendement; het forfaitair rendement. De systematiek voor het bepalen van het forfaitair rendement in box 3 is gewijzgd. Het doel van deze herziening is om een betere aansluiting te vinden bij de door de belastingplichtige werkelijk behaalde rendementen. Daarnaast is het heffingvrije vermogen (het deel van je vermogen waar je geen belasting over hoeft te betalen) verhoogd naar € 25.000 per belastingplichtige.

Lees verder


Nieuwe wettelijke 'gemeenschap van goederen'

Recent is het wetsvoorstel 'beperking wettelijke gemeenschap van goederen' goedgekeurd. Dit betekent dat de wet rondom het huwelijk in 'gemeenschap van goederen', vanaf 1 januari 2018 ingrijpend zal gaan veranderen. Door invoering van deze nieuwe wet wordt ons recht meer in lijn gebracht met de maatschappelijke opvattingen.

Lees verder


Veranderingen Pensioen in Eigen Beheer

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2016 een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in uitfasering van het Pensioen in eigen beheer (PEB)  voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een belangrijke reden van dit wetsvoorstel is dat de voordelen van het PEB steeds kleiner zijn geworden. Met name vanwege de beperktere ruimte om pensioen op te bouwen en het geleidelijk verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting. Terwijl de nadelen steeds zwaarder wegen. Een belangrijk nadeel hierbij is dat de dalende rentestanden in de afgelopen jaren voor een groot verschil gezorgd hebben tussen de commerciële en de fiscale waardering van de pensioenverplichting. Fiscaal moet namelijk nog altijd een rekenrente van 4% in aanmerking worden genomen. Door die hoge commerciële waarde is de ruimte om dividend uit te keren bij veel BV’s niet meer haalbaar (dit noemt men de zogenaamde ‘dividendklem’). Op 1 april 2017 gaat de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer in. Op 1 juli 2017 moeten alle Pensioenen in Eigen Beheer uiterlijk premievrij gemaakt zijn.

Lees verder


Wij helpen u graag verder
Bel 0499 550 222
of ga naar de contactpagina
Geld besparen? Nieuwe portemonnee!!Klik hier voor meer informatie
Ma. t/m vrij. 9.00 tot 17.30 u.
Inloggen Mijn Polissen

Toch erg handig, met onze Roche Combipolis is alles verzekerd...

Klik hier voor meer informatie

Arbeidsongeschikt maar toch gewoon nog goed rond kunnen komen...

Klik hier voor meer informatie
© Roche financieel adviseurs | De Loop 38 5688 EW Oirschot | Telefoon 0499 550 222 | info@roche.nu | Disclaimer | Colofon | Sitemap