ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Aanpassingen heffingen!

24 september 2015

Tarief box 1 Inkomstenbelasting
Het tarief in de tweede en derde schijf wordt verlaagd van 42% naar 40,15%. Het grensbedrag van de derde schijf is verhoogd met € 8.548, waardoor de vierde schijf van 52% start bij € 66.421. Het tarief in de eerste schijf is verhoogd met 0,05% tot 36,55%.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting, die voor iedereen geldt, wordt versneld afgebouwd. Belastingplichtigen met een inkomen vanaf € 66.421 of meer, ontvangen in 2016 geen algemene heffingskorting meer.
De maximale arbeidskorting wordt verhoogd naar € 3.103, maar tegelijkertijd voor de hogere inkomens volledig afgebouwd. De vermindering van de arbeidskorting voor 2016 vindt plaats bij inkomens tussen € 34.000 en €111.600.
De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt voor ouders die een kind onder 12 jaar hebben, die op hetzelfde adres staat ingeschreven. Deze korting wordt verhoogd naar € 2.769 en kan sneller worden bereikt.
De ouderenkorting geldt voor de belastingplichtige die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De maximale ouderenkorting wordt verhoogd naar €1.187 en de minimale ouderenkorting wordt verlaagd naar € 70,-.

Herziening box 3 Vermogen
Het vaste rendement op vermogen van 4% in box 3 staat al geruime tijd ter discussie als gevolg van de sterke daling van de huidige spaarrentes. Hierdoor is in het Belastingplan opgenomen om de vermogensrendementsheffing per 1 januari 2017 aan te passen. En wordt de hoogte van het rendement vastgesteld op basis van de gemiddelde verdeling van het vermogen verdeeld over sparen en beleggen. De percentages zullen jaarlijks worden afgestemd op de marktontwikkelingen en kunnen er als volgt uitzien:
• de eerste schijf (tot € 100.000) 2,9%;
• de tweede schijf (van € 100.000 tot € 1.000.000) 4,7%;
• de derde schijf (vanaf € 1.000.000) 5,5%.

Het heffingsvrije vermogen (waarover geen belasting hoeft te worden betaald) wordt in 2017 verhoogd van € 21.330 (2015) naar € 25.000 per belastingplichtige.

Advieskeuze.nl logo