ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Aanpassingen kindregelingen…

23 september 2015

Kinderopvangtoeslag per 2016 verhoogd
Uit onderzoek is gebleken dat het toegankelijker maken van de kinderopvang leidt tot een verhoogde arbeidsparticipatie. Het leidt niet alleen tot extra banen in de kinderopvangbranche, maar ook tot meer ouders die aan het werk gaan of meer uren gaan werken.

Het maximale toeslagpercentage gaat vanaf 2016 omhoog naar 93% voor het eerste kind en 94% voor het tweede en volgende kinderen. Het minimale toeslagpercentage (voor de hoogste inkomens) gaat omhoog van 18% naar 23,8% voor het eerste kind en van 58,2% naar 64% voor het tweede kind.

Vaders langer vrij
Als laatste wordt nu wettelijk geregeld dat vaders recht krijgen op vijf vrije dagen bij de geboorte van hun kind in plaats van de huidige twee dagen.

Advieskeuze.nl logo