ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Advies: houd uw bankrekening voor uzelf!

16 maart 2018

In de komende tijd gaan verschillende partijen u benaderen met de vraag om inzage in uw bankgegevens. Ons advies: voorlopig maar even nee zeggen! In dit artikel leggen wij uit wat er aan de hand is.

De Europese Unie is van oordeel dat het in belang van de consumenten is, dat er meer concurrentie komt voor banken. Daarom is er een richtlijn ontwikkeld die meer ruimte biedt aan nieuwe organisaties die service willen bieden op het gebied van betaal- en informatiediensten. Hiervoor is een nieuwe richtlijn opgesteld die de naam draagt ‘Payment Services Directive’. Deze richtlijn wordt afgekort tot PSD2. Deze afkorting zult u in de komende tijd waarschijnlijk vaak tegenkomen.

Wat regelt PSD2?

In de kern regelt PSD2 de mogelijkheid dat u als rekeninghouder bepaalde bedrijven toegang geeft tot uw betaalrekening bij de bank. Uiteraard niet om die bedrijven naar eigen wens over het saldo van uw rekening te laten beschikken. De gedachte van PSD2 is dat deze bedrijven op twee manieren voor consumenten een meerwaarde kunnen hebben: het geven van extra informatie of het doen van betalingen. Wij leggen dit kort uit.

Informatie

De meeste betalingen die u doet zijn per transactie herkenbaar via uw bankrekening. Een organisatie die daar een overzicht van heeft, kan daar allerlei analyses op loslaten en nieuwe diensten aan u leveren. Wanneer bijvoorbeeld zichtbaar is dat u huur betaalt, maar geen huurtoeslag ontvangt terwijl uit de salarisstortingen op de rekening blijkt dat u hiervoor wel in aanmerking komt, zou een bedrijf een dienst kunnen ontwikkelen om tegen betaling u hierop te attenderen. Maar ook bijvoorbeeld wanneer uit een signaal van uw betaalrekening blijkt dat u altijd bij tankstation A tankt, terwijl u bij tankstation B op jaarbasis een x-bedrag bespaart.

Betalingen

Een tweede nieuwe toepassing die via PSD2 mogelijk wordt, is dat er nieuwe betaaltechnieken kunnen ontstaan naast die van IDEAL en creditcardbetalingen. Bijvoorbeeld een webwinkel kan dan zelf bij een bestelling de betaling van de betaalrekening van de klant starten, zonder dat de klant de betaling via IDEAL of creditcard hoeft uit te voeren.

Wanneer u dit wilt, moeten banken meewerken

Het uitgangspunt van PSD2 is dat bedrijven aan u moeten vragen of u deze nieuwe dienstverlening wilt. Alleen bedrijven die hiervoor van De Nederlandsche Bank vergunning hebben ontvangen, mogen deze nieuwe diensten uitvoeren. Wanneer u deze toestemming geeft, moet de bank waar u uw bankrekening heeft hieraan meewerken. U bepaalt dus altijd zelf of u deze bedrijven wel of geen toestemming geeft om toegang tot uw betaalrekening te krijgen.

Voorzichtigheid is geboden

Op dit moment zijn er grote zorgen over de werking van deze nieuwe mogelijkheden in de praktijk. Enkele zorgen zijn bijvoorbeeld:

  • De bedrijven die u toegang geeft tot uw betaalrekening hebben een totaalbeeld van uw inkomsten en uitgaven. Terwijl u die toegang tot uw betaalrekening alleen met een heel specifiek doel (vergelijking aanbiedingen energieleveranciers) heeft gegeven. U moet er dan maar op vertrouwen dat die bedrijven de informatie niet breder analyseren.
  • Het is een Europese richtlijn. Dit betekent dat een bedrijf dat op Malta of Cyprus is gevestigd onder de toezichthouder van die landen valt, maar vervolgens wel aan Nederlandse consumenten het verzoek tot toegang kan doen. U moet er dan maar op vertrouwen dat de toezichthouders op Malta of Cyprus even streng zijn als de toezichthouders in Nederland.
  • Bedrijven krijgen alleen toegang tot uw betaalrekening indien u hiervoor toestemming geeft. In de richtlijn is alleen vergeten goed te regelen hoe u die toestemming weer kunt intrekken!

Ons advies: wanneer u wordt benaderd door bedrijven om op basis van PSD2 toegang tot uw betaalrekening te geven, is het wellicht verstandig om dit voorlopig nog maar even niet te doen.

Advieskeuze.nl logo