ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Afschaffing belastingvoordeel bij geen of geringe hypotheek

24 januari 2018

Op 23 november 2017 is gestemd over de afschaffing van de Wet Hillen. Het verzet was groot, maar uiteindelijk heeft een meerderheid van 87 Tweede Kamerleden ingestemd met de afschaffing.

Ook in de wandelgangen is er veel commotie over de afschaffing van deze wet. “Nu moeten de mensen die altijd netjes hebben afgelost, ineens belasting gaan betalen”, is een veel gehoord bezwaar. In de praktijk zullen de meeste mensen echter in eerste instantie weinig merken van deze aanpassing.

De wet zorgt ervoor dat huiseigenaren een belastingvoordeel krijgen als ze hun hypotheek helemaal of voor een groot deel hebben afgelost. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2019 deze regeling in 30 jaar in stappen afbouwen. Elk jaar zal het voordeel dus met 3,33% worden verlaagd. Dit betekent dat in 2019 nog 96,67% van het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten in verband met de eigen woning als extra aftrekpost mag worden opgevoerd.

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel geeft aan dat het afschaffen van de wet Hillen nauwelijks gevolgen heeft voor de meeste huishoudens. Er is echter één groep die wel moet vrezen dat ze er door de afbouw van de Hillenaftrek netto op achteruit gaat in koopkracht: mensen die nu onder de zogenoemde ‘villabelasting’ vallen. Dat is een extra hoge inkomensbijtelling voor huizen met een waarde van meer dan € 1,06 mln. Ook zij zijn nu onder de Wet Hillen daarvan nog vrijgesteld.

Advieskeuze.nl logo