ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Afschaffing Wet Hillen

5 februari 2018

Wat is de Wet Hillen?

Als u een hypotheek hebt, kunt u in veel gevallen de rente fiscaal aftrekken van uw belastbaar inkomen. Dit resulteert vaak in een fiscale teruggave van de reeds betaalde loonheffing. U krijgt dus, afhankelijk van uw inkomen, een gedeelte van de betaalde rente terug van de belastingdienst.

Indien u in het bezit bent van een eigen woning krijgt u naast deze aftrekpost ook een bijtelling; het eigenwoningforfait. Deze wordt door de belastingdienst als inkomsten gezien die u hebt uit uw woning. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde wordt jaarlijks door uw gemeente vastgesteld.

Betaalt u geen of weinig rente omdat u geen of een kleine hypotheek hebt? Dan is het eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten. U moet dan een bijtelling betalen. Sinds 2005 is echter de Wet Hillen ingevoerd, waardoor u in dat geval recht hebt op een aftrek. Deze aftrek is meestal gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten zoals de rente. Dit wordt verrekend bij uw aangifte, zodat u per saldo geen belasting over het eigenwoningforfait hoeft te betalen. Bijvoorbeeld:

Hypotheek € 50.000  aflossingsvrij tegen 2,5% rente p/j:          € 1.250  –

Eigenwoningwoningforfait  WOZ € 300.000,- x 0,75%:              € 2.250  +

Subtotaal bijtelling:                                                                   € 1.000  +

Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld:            € 1.000 –

Totale bijtelling:                                                                        € 0

Plannen kabinet Rutte 3

De Wet Hillen is ooit ingevoerd om te bevorderen dat mensen vrijwillig hun hypotheek aflossen. Sinds 2001 is de hypotheekrenteaftrek echter wettelijk beperkt tot 30 jaar en sinds 4 jaar wordt, voor nieuwe hypotheken,  alleen nog hypotheekrenteaftrek verkregen als direct op de hypotheek wordt afgelost. Het is daarom minder noodzakelijk om vrijwillig aflossen te bevorderen. Daarnaast zouden uiteindelijk alle huiseigenaren eronder gaan vallen.

Het kabinet Rutte 3 heeft besloten vanaf 1 januari 2019 de wet Hillen af te schaffen. De afschaffing zal huiseigenaren, die hun hypotheek helemaal of bijna helemaal afgelost hebben, geld gaan kosten. Zij zullen straks belasting over het eigenwoningforfait gaan betalen. Om die pijn te verzachten en mensen hierop voor te bereiden, is er bewust voor gekozen om dit geleidelijk in 30 jaar te gaan doen. (2018: 100%, 2019: 96,67%, 2020: 93,33%……………2046: 6,67%, 2047: 3,33%, 2048: 0,00%) De vraag is echter hoe betrouwbaar dit is. Waarschijnlijk beslist het kabinet over enkele jaren dit alsnog versneld in te voeren. Tegelijkertijd wordt het eigenwoningforfait voor huizen tot € 1 miljoen stapsgewijs verlaagd van 0,75% naar 0,6%. Als u straks dus geen (fiscaal aftrekbare) hypotheek meer hebt, gaat u een steeds meer bijtelling krijgen die jaarlijks  moet worden afgerekend. Op korte termijn zijn de gevolgen hiervan echter zeer beperkt. Bijvoorbeeld:

Hypotheek: € 50.000  aflossingsvrij tegen 2,5% rente p/j:        € 1.250  –

Eigenwoningwoningforfait: WOZ € 300.000,- x 0,60%:             € 1.800  +

Subtotaal bijtelling:                                                                  € 550     +

Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld:           € 513 – (Over 3 jaar 93,33%)

Totale bijtelling:                                                                       € 37

(Als uw inkomen in de  middelste belastingschaal valt betekent dit dat u uiteindelijk € 37 x 40,85% = € 15,- zou moeten betalen)

Mochten er nog onduidelijkheden bestaan of als u wilt weten wat deze aanpassing voor u betekent, neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Advieskeuze.nl logo