ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Akkoord tussen het kabinet en de oppositiepartijen

8 november 2013

Nu er een akkoord bestaat tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP rond de begrotingsafspraken 2014, worden zaken eigenlijk definitief vastgesteld. Bepaalde voorgestelde wijzigingen gaan wel door, andere weer niet. Dit heeft meer of minder invloed op uw financiële huishouden…

Het akkoord van 11 oktober heeft op een aantal terreinen directe consequenties voor onze klanten. We zetten ad hoc wat zaken voor u op een rij:

  • Goed nieuws: de verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt geheel teruggedraaid, waardoor de zelfstandigenaftrek blijft bestaan;
  • De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. In 2018 is de werkbonus helemaal verdwenen;
  • De regelingen over de herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur en de verlenging van de termijn van de verhuisregelingen worden met een jaar verlengd. Ze eindigen dus niet per 31 december 2013;
  • Het lage btw-tarief voor renovatie en onderhoud wordt verlengd tot eind volgend jaar;
  • De belastingen op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) worden berekend op basis van de CO2-uitstoot (zuinigheid) van de auto. In de BPM worden vanaf 2015 de CO2-grenzen verder aangescherpt, waardoor deze vanaf 2015 duurder wordt;
  • De voorstellen voor versobering van de ANW worden teruggedraaid. Het oorspronkelijke plan was dat de duur van de ANW-uitkering zou worden verkort naar maximaal 1 jaar. Dit plan wordt niet doorgezet.
Advieskeuze.nl logo