ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Belangrijk voor samenwoners

5 januari 2018

Wij zijn nog van de ‘oude stempel’. In de tijd dat mijn man en ik wilden gaan samenwonen zijn we meteen getrouwd. Niet eerst ‘hokken’, zoals dat toen heette. Tegenwoordig gaan veel mensen eerst samenwonen. Maar wat is het verschil? Het hebben van een extra ‘papiertje’?  In dit artikel wil ik u meenemen in enkele belangrijke verschillen tussen samenwoners en gehuwden.

Fiscaal partnerschap

Als u gehuwd bent of geregistreerd partner dan bent u automatisch ook elkaars fiscaal partner. Dit betekent dat de partners voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. Het maakt niet uit welke verdeling u maakt, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de kosten aftrekken, waardoor u het grootste belastingvoordeel heeft. Samenwoners moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om fiscale partners te zijn: samenwonen (op hetzelfde adres ingeschreven bij de Gemeente) én bijvoorbeeld samen een kind of én samen een eigen woning hebben. Alleen samenwonen levert dus geen fiscaal partnerschap op.

Partnerschap in de Successiewet

Met alleen samenwonen bent u niet elkaars erfgenaam. Zonder iets aanvullends te regelen, gaat bij overlijden uw nalatenschap naar de kinderen en mochten deze er niet zijn, naar ouders en broers/zussen. Wilt u dat uw vermogen naar uw partner gaat, dan zult u een testament moeten opstellen. Ongehuwd samenwonenden komen vervolgens meteen voor de verhoogde partnervrijstelling van € 638.089 bij overlijden in aanmerking als zij aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder ‘een notarieel samenlevingscontract met daarin een wederzijdse zorgverplichting’.  Is er geen samenlevingscontract dan wordt u gedurende de eerste 5 jaar behandeld als ieder andere derde. U ontvangt dan bij overlijden van uw partner 2.129,- belastingvrij en betaalt vervolgens 30% belasting over de eerste € 122.269,- en alles daarboven 40%!

Geen recht op partneralimentatie en verevening pensioenrechten

Dit verschil ligt meer in de sfeer bij het uit elkaar gaan. Als u gaat samenwonen is het natuurlijk moeilijk om u voor te stellen dat u in de toekomst wel eens weer uit elkaar zou kunnen groeien en afscheid van elkaar wilt nemen. Toch is het belangrijk om dit risico in kaart te brengen. Bij gehuwden is het namelijk zo dat de partners wettelijk naar elkaar een wederzijdse onderhoudsverplichting hebben, wat resulteert in de alom bekende ‘partneralimentatie’. Bij samenwoners is dit geen verplichting. Het kan wel afgesproken worden, maar heeft dan fiscaal vaak niet het gewenste effect.

Daarnaast komt u als samenwoners niet in aanmerking voor verevening van het opgebouwde ouderdomspensioen. U kunt dit in uw samenlevingsovereenkomst wel afspreken, maar het is de vraag of de pensioenuitvoerder hieraan zijn medewerking wil verlenen. Bij gehuwden is dit wettelijk geregeld.

Laat u goed informeren

En nu heb ik nog niet gesproken over privévermogens die geïnvesteerd worden in het gezamenlijk vermogen. Wat dan? Belangrijk is dat voordat u gaat samenwonen, eerst gaat bedenken wat dit voor consequenties heeft en hoe u dit samen wilt regelen. Laat u goed informeren en leg de gewenste afspraken goed vast. Een goede administratie is van essentieel belang.

Advieskeuze.nl logo