ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Belastingaangifte voor de ondernemer

18 maart 2016

Zelfstandigenaftrek niet helemaal gebruikt

Bent u ondernemer en besteedt u meer dan 1225 uur per jaar aan uw onderneming? Dan hebt u recht op zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek mag niet hoger zijn dan het bedrag van uw winst. Is uw winst te laag om de zelfstandigenaftrek helemaal te gebruiken? Dan kunt u het bedrag dat u niet hebt gebruikt, onder voorwaarden wel in een volgend jaar aftrekken.

Kijk voor de voorwaarden op belastingdienst/zelfstandigenaftrek

Zakelijke of persoonlijke kosten

Als u ondernemer bent, kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting kosten aftrekken. Maar u mag niet alle kosten aftrekken. Of soms mag u uw kosten maar gedeeltelijk aftrekken. Let op bij het onderscheid tussen uw persoonlijke- en uw zakelijke kosten. Zakelijke kosten mag u aftrekken, persoonlijke kosten niet.

Aftrekbare kosten voor de onderneming kunnen zijn:

·         auto- en transportkosten

·         huisvestingskosten

·         andere kosten die rechtstreeks met uw onderneming te maken hebben

Sommige kosten hebben naast een zakelijk karakter ook een persoonlijk karakter. Alleen het zakelijke deel van deze zogenoemde gemengde kosten mag u aftrekken. Als het persoonlijke karakter van de kosten overheerst, mag u deze kosten helemaal niet aftrekken.

Voor meer informatie kijk op youtube/watch

Advieskeuze.nl logo