ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Check uw verzekeringspolis!

4 mei 2015

Als een van de volgende vragen op u van toepassing is:
• Bent u nog steeds verzekerd zoals de verzekeringspolis destijds is afgesloten?
• Zijn dezelfde condities nog van toepassing (zoals een gelijke premie)?
• Zijn de voorwaarden in de tussentijd aangepast?
• Loopt uw polis nog bij dezelfde maatschappij? Of is de maatschappij overgenomen door een andere bank, verzekaar of tussenpersoon?
• Is het een hele tijd geleden dat uw verzekeringen zijn aangepast aan uw huidige wensen en eisen?

Afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen geweest in de tarieven en polisvoorwaarden van alle soorten verzekeringen. Zo zijn bij de meeste maatschappijen de tarieven voor de opstal- en inboedelverzekering aangepast wat, in tegenstelling tot bij de autoverzekering, toch zeker geen jaarlijks terugkerend fenomeen is. Ook zijn er diverse verzekeraars en/of tussenpersonen overgenomen of verkocht. De nieuwe maatschappij neemt in beginsel de polis op gelijke condities over, maar zal deze op termijn omzetten naar het eigen label.

Uit onderzoek komt naar voren dat sommige verzekeringen tot wel 200% duurder zijn dan die van de concurrent. Echter wat krijgt u voor dit premieverschil? Veelal zou hier een verschil in dekking moeten zijn, maar soms is dit er simpelweg gewoon niet.
Zo is er onlangs nog een onderzoek uitgevoerd naar annuleringsverzekeringen als onderdeel van de doorlopende reisverzekering. Hier kwam naar voren dat voor nagenoeg dezelfde dekking flinke premieverschillen aanwezig zijn. Een gemiddeld gezin kan hier al snel diverse tientjes per jaar besparen.

Eigen risico en schadesturing
Ook hebben veel maatschappijen gesleuteld aan het eigen risico en/of (verplichte) schadesturing opgenomen in hun polisvoorwaarden. Wellicht had u geen eigen risico bij een onverhoopte waterschade, maar omdat de voorwaarden zijn herschreven, is dit nu een eigen risico van € 100,- geworden. En zo kon u voorheen bij een autoschade naar elke gewenste garage en was het standaard eigen risico van toepassing. Tegenwoordig zijn er veel maatschappijen die aangeven dat u naar een aangesloten herstelbedrijf dient te gaan. Doet u dit niet en gaat u gewoon naar uw vertrouwde lokale garage, dan kunt u zomaar geconfronteerd worden met een extra eigen risico van enkele honderden euro’s.

Aanpassing voorwaarden
Nieuwe voorwaarden kunnen automatisch van toepassing zijn, zodra uw polis jaarlijks wordt verlengd op de hoofdvervaldatum. Uiteraard krijgt u hier een schrijven van, maar hoeveel mensen lezen deze aandachtig en gaan vervolgens ook nog na wat deze wijzigingen inhouden?

Persoonlijke situatie
Daarnaast kan uw persoonlijke situatie natuurlijk veranderd zijn. Zo zijn wellicht uw kinderen inmiddels allemaal het huis uit, of verwacht u juist uw eerste kind. Is uw auto bijvoorbeeld nog allrisk verzekerd maar is deze inmiddels 10 jaar oud. Heeft u een aanbouw geplaatst of de overkapping dichtgemaakt waardoor deze bij de woning is betrokken. Allemaal zaken die van invloed kunnen zijn op uw lopende verzekeringen.

Het is dan ook van groot belang uw verzekeringen met regelmaat eens tegen het licht te houden, om te zien of u nog goed verzekerd bent en niet te veel premie betaalt.

Advieskeuze.nl logo