ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

CPB: Voorzichtig economisch herstel

21 maart 2014

In het Centraal Economisch Plan 2014 (zie download) geeft het CPB in detail toelichting op de actuele ontwikkelingen van de Nederlandse economie, ook in internationaal perspectief.

De kerncijfers uit het Centraal Economisch Plan 2014 werden twee weken geleden bekend gemaakt en zijn sindsdien onveranderd gebleven. De aantrekkende wereld- en Europese economie vormen de stuwende kracht achter de groei van de Nederlandse economie via een toenemende uitvoer.

Bij de binnenlandse bestedingen trekken vooral de investeringen aan. In 2015 stijgt voor het eerst sinds jaren ook de consumptie weer, in lijn met een groei van het loon- en uitkeringsinkomen. De werkgelegenheid daalt dit jaar nog fors, maar volgend jaar trekt de vraag naar arbeid aan en daalt de werkloosheid weer enigszins naar 635.000 personen. De inflatie blijft dit en volgend jaar bescheiden met een percentage van 1½ procent in beide jaren. De loonontwikkeling loopt op, maar blijft gematigd door de situatie op de arbeidsmarkt.

Koopkrachtverbetering
De mediane koopkracht verbetert dit jaar met 1¼ procent door onder meer lagere zorg- en pensioenpremies en volgend jaar met ¼ procent.

Klik hier voor download “Centraal Economisch Plan 2014” (pdf, 116 pagina’s)

Bron: CPB

Advieskeuze.nl logo