ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

De ene autoverzekering is de andere niet

28 januari 2016

U vult het kenteken van uw auto in op een website en u heeft direct een offerte voor een autoverzekering in uw mailbox. Het lijkt zo makkelijk…. Waarom zou u nog ingewikkeld doen? Een autoverzekering is toch een autoverzekering? Deze gedachte is echter niet juist, want de verschillen tussen de verzekeringsvoorwaarden van autoverzekeringen zijn momenteel groot.

Hieronder geven wij een aantal verschillen tussen de verzekeringsvoorwaarden van autoverzekeringen, zodat u een indruk krijgt waarop gelet moeten worden als u een nieuwe autoverzekering wenst af te sluiten.

Verschillen bij acceptatie

Verzekeringsmaatschappijen hanteren voor de acceptatie van de verzekering verschillende minimum- en maximumleeftijden voor bestuurders van de auto. Daarnaast mag u de auto bij de ene maatschappij wél en bij de andere maatschappij niet deels voor zakelijk doeleinden gebruiken.

Accessoires

Auto’s worden steeds meer voorzien van handige en leuke hulpmiddelen, accessoires genoemd. Rondom deze accessoires is de belangrijke vraag: wat verstaat de verzekering precies onder het begrip accessoires? Zijn deze meeverzekerd? Zo ja, tot welke waarde? Geldt bij diefstal van deze accessoires vergoeding op basis van de nieuwwaarde of op basis van de dagwaarde?

BonusMalus

Tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen lopen de regels rondom opgebouwde korting voor schadevrij rijden enorm uiteen. (Goedkope) premies kunnen na één schade daardoor opeens heel hoog worden. Het is bijvoorbeeld belangrijk, dat u weet, wat het maximale kortingspercentage is dat u kunt bereiken en welke terugval precies plaatsvindt na een schade. Maar ook of schade zonder schuld van de bestuurder (bijvoorbeeld vandalisme) gevolgen heeft voor het aantal schadevrije jaren en dus de berekening van de premie.

Per 01-01-2016 hanteren de aangesloten verzekeraars een uniforme wijze van berekening van uw schadevrije jaren. Dit heeft weer consequenties voor de bonus/malusregeling voor de betreffende maatschappij die nog wel verschillend zijn, waardoor het nog belangrijker is om deze te vergelijken.

Eigen risico’s

Ook rondom het hanteren van eigen risico’s zijn de verschillen groot. De bedragen van eigen risico’s kunnen verschillen wanneer u de auto wel of niet laat repareren door een herstelbedrijf,  waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft afgesloten. Ook de eisen voor het aanbrengen van extra beveiliging tegen diefstal variëren per verzekeringsmaatschappij.

Hulpverlening in het buitenland

Indien u in het buitenland een ongeval met uw auto krijgt, heeft u dan recht op hulpverlening? Zo ja, waar heeft u dan precies recht op? Dit kan enorm verschillen per verzekering. Zijn de kosten van een vervangend voertuig in het buitenland gedekt? Worden de kosten van vervoer van bestuurder en passagiers terug naar Nederland vergoed? Maar ook is het belangrijk dat u weet, of de noodzakelijke kosten van overnachting na een ongeval zijn meeverzekerd.

Nieuwwaarde

Heeft u schade aan uw auto, dan is het belangrijk voor u te weten of deze schade vergoed wordt en zo ja tegen welke waarde: de dagwaarde of de nieuwwaarde van uw auto. Is er sprake van vergoeding op basis van de nieuwwaarde, wat is dan de maximale ouderdom van de auto waar vergoeding op basis van nieuwwaarde plaatsvindt? En wat is dan de nieuwwaarde: de oorspronkelijke cataloguswaarde of de actuele cataloguswaarde? En kunt u de termijn waarbinnen tegen deze nieuwwaarde wordt vergoed, verlengen?

Het is zo maar een greep uit een aantal vragen rondom de variaties in autoverzekeringen. Waar het ons echter om gaat, is u te laten zien, dat de gedachte dat de ene autoverzekering gelijk is aan de andere autoverzekering, echt niet klopt. In het algemeen zal gelden, hoe lager de premie hoe beperkter de voorwaarden zullen zijn. Komt u met uw auto nooit in het buitenland, dan zullen alle extra dekkingen voor schade in het buitenland voor u weinig waarde hebben. Maar dat is natuurlijk anders, wanneer u juist wel regelmatig met uw auto in het buitenland bent.

Wilt u een autoverzekering die past bij uw persoonlijke situatie, dan is het verstandig om niet zo maar iets op internet af te sluiten, maar ook hiervoor advies te vragen bij de deskundige medewerkers van ons kantoor.

Advieskeuze.nl logo