ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

De studiekosten van uw kinderen

5 juni 2020

Kinderen die studeren maken hoge kosten. In welke mate mogen ouders die hiertoe financieel in staat zijn, hun kinderen financieel een handje helpen?

Moeten of mogen ouders ondersteunen

De wet is helder. Zijn de kinderen jonger dan 21 jaar dan zijn de ouders verplicht financieel bij te dragen aan het levensonderhoud en de studiekosten. Deze verplichting geldt dus niet voor de ouders van kinderen van 21 jaar en ouder. Wel zijn er meerdere fiscale regelingen die het ouders mogelijk maken dit fiscaal vriendelijk wel te doen.

Basisvrijstelling

Ouders mogen in 2020 in elk geval maximaal € 5.515,- per kind belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt voor het hele kalenderjaar. Door het jaar heen mogen deze betalingen plaatsvinden. Alle afzonderlijke bedragen moeten worden opgeteld en zolang het totaal onder het bedrag van € 5.515,- blijft, hoeft daarover geen schenkingsbelasting te worden betaald. Dit bedrag geldt voor de schenking van beide ouders samen, ook wanneer de ouders gescheiden zijn.

Bij een zeer dure studie

Sommige studies zijn zeer kostbaar. Bij een studie die meer dan € 20.000 per jaar kost exclusief kosten van levensonderhoud, mogen ouders in 2020 € 55.114,- belastingvrij schenken. Deze vrijstelling geldt eenmalig. Maar deze regeling is complex. Zo moet deze schenking geschieden bij notariële akte. Ook heeft het gebruik maken van deze regeling gevolgen voor de mogelijkheid van de ouders om hun kind een fors bedrag te schenken voor de financiering van de aankoop van een woning.

Voldoen aan een natuurlijke verbintenis

De hoofdregel is, dat de ontvanger van een schenking hierover belasting moet betalen. Maar er zijn tal van uitzonderingen. Een belangrijke uitzondering is vrijstelling van schenkbelasting voor het voldoen aan een “natuurlijke verbintenis”. Van een natuurlijke verbintenis is sprake wanneer u de schenking doet omdat u zich hiertoe moreel verplicht voelt. Bij de (mede-) financiering van de studie van uw kind zal hiervan in het algemeen sprake zijn. Voor het benutten van deze vrijstelling maakt het niet uit of u uw kind geld geeft om de studiekosten te betalen, dan wel dat u zelf de rekeningen van de studie betaalt.

De regeling wordt door de belastingdienst niet actief gecommuniceerd. Er zijn dus geen “garanties” dat de belastingdienst deze ook zo zal toepassen. De praktijk laat echter zien dat – indien de op deze wijze geschonken bedragen aantoonbaar en in een redelijke mate in verhouding zijn met de daadwerkelijk gemaakte kosten van studie – de belastingdienst dit beroep op een “natuurlijke verbintenis” honoreert.

Als adviseur nemen wij graag alles even door

Gaat een van uw kinderen binnenkort studeren? Laat ons dat dan even weten. Wij nemen dan graag uw zekerheidspakket door. Zeker wanneer uw kind permanent of “door de week” op kamers gaat wonen is het niet alleen belangrijk om even te controleren hoe het zit met de verzekering van de inboedel en de wettelijke aansprakelijkheid, maar ook te kijken naar de jaarlijkse reis- en annuleringsverzekering. Per verzekering en verzekeringsmaatschappij kan een verschillend beleid bestaan of gedurende de studie de kinderen onder de verzekering van de ouders blijven vallen dan wel dat voor het betreffende kind een aparte “eigen” verzekering moet worden afgesloten.

Informeer het bij ons, wij zoeken het graag voor u uit!

Advieskeuze.nl logo