ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

De uitvaart was toch iets duurder

21 februari 2018

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. In Nederland bedragen, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, de gemiddelde uitvaartkosten circa € 7.500. Dit is ongeveer € 1.500 hoger dan de meeste mensen inschatten. Circa 66% van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Maar bijna de helft hiervan heeft vervolgens een onvoldoende bedrag verzekerd voor een complete uitvaart.

Niet- of onderverzekerd

Ruim twee derde van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Het Nibud constateert dat van deze groep:

  • 45 procent onvoldoende is verzekerd voor de kosten van een complete uitvaart.
  • 20 procent zich voor een bedrag tot 5.000 euro heeft verzekerd
  • 25 procent zich heeft verzekerd voor een bedrag tussen 5.000 en 7.500 euro.
  • Een derde niet weet welk bedrag door de uitvaartverzekering wordt gedekt.

Van de mensen die geen uitvaartverzekering hebben, denkt bijna een kwart genoeg geld voor de uitvaart achter te kunnen laten.

Naast kosten uitvaart ook andere kosten

Veel mensen realiseren zich niet dat bij een overlijden er ook andere kosten zijn dan de kosten van de uitvaart. De kosten van de huur of de hypotheek zullen nog enige tijd doorlopen. Zo kunnen er ook andere kosten zijn die niet direct bij het overlijden stoppen.

Geen geld

Uit het Nibud-onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de Nederlanders geen vermogen (eigen geld, buffer of spaargeld) hoger dan een bedrag van 5.000 euro heeft. Dit zijn zowel mensen mét als mensen zonder uitvaartverzekering. Dit betekent dat minimaal de helft van de niet-verzekerden en waarschijnlijk een groot deel van de mensen die onderverzekerd zijn, niet genoeg reserves hebben voor de kosten van een uitvaart.

Een vijfde van de ondervraagden geeft aan op dit moment geen uitvaart van 7.500 euro te kunnen financieren. Ze hebben geen eigen geld, geen geld van nabestaanden en kunnen dit bedrag ook niet uit een verzekering halen.

En wat geldt in jouw geval?

Via de website van het Nibud kun je een berekening maken om inzicht te krijgen wat een uitvaart kost op basis van jouw keuzes. Je kunt dan zelf bezien of je voldoende verzekerd bent of voldoende buffer hebt om de nodige kosten af te dekken. Denk daarbij ook, zoals hiervoor vermeld, aan andere vaste lasten die nog door blijven lopen na je overlijden.

Wilt je meer informatie of je aanvullend verzekeren? Een telefoontje of mail en wij helpen je graag verder.

Advieskeuze.nl logo