ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Een Ongevallen inzittenden of Schade inzittenden verzekering?

21 januari 2013

Van veel klanten krijgen wij vaak de vraag wat nu eigenlijk het verschil is tussen een Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) en een Schadeverzekering voor inzittende (SVI) als aanvullende dekking op de autoverzekering.

Ongevallenverzekering voor inzittenden

Een Ongevallenverzekering voor inzittenden vergoedt voor de passagiers en bestuurder van het betreffende motorrijtuig een eenmalig bedrag bij het overlijden (meestal rubriek A genoemd voor bijv. € 5.000,- ) of het oplopen van blijvende invaliditeit (meestal rubriek B genoemd voor bijv. € 25.000,-) veroorzaakt door een ongeval.  Hierbij zal het verzekerde bedrag bij overlijden een vast bedrag zijn. Bij opgelopen blijvende invaliditeit is het een, conform de polisvoorwaarden vastgesteld, percentage van het verzekerde bedrag afhankelijk van het type letsel.

Schadeverzekering voor inzittenden

De Schadeverzekering voor inzittenden vergoedt ook voor passagiers en bestuurder een bedrag bij overlijden of blijvende invaliditeit opgelopen bij een ongeval. Het verschil is dat de schade wordt vergoed op basis van de werkelijke schade en dus geen vast bedrag. Het verzekerde bedrag bij een SVI dekking is dan ook vaak een stuk hoger, zoals een verzekerd bedrag van maximaal € 1.000.000,-. Onder werkelijke schade wordt naast het letsel ook gekeken naar gemaakte medische kosten, inkomensderving of schade aan kleding en dergelijke. Naast de letselkosten komen dus ook eventuele (particuliere) materiële schades voor vergoeding in aanmerking.

De verzekerden van de polis zijn de inzittenden van de auto, zowel bestuurder als passagiers, tevens zijn de verzekerden verzekerd bij het in- of uitstappen van  het motorrijtuig.

Als verschil zijn bij de meeste maatschappijen bij een OVI ook de personen die verzekerde vrijwillig en kosteloos helpen bij een noodreparatie of band wisselen langs de weg meeverzekerd, waar dit bij de SVI niet altijd het geval is.

Bij beide verzekeringen is het zo dat bij een ongeval niet wordt gekeken naar de schuldvraag van het ongeluk. Hierbij is het dus niet van belang wie er schuldig is aan het ongeval. Mocht één van de inzittende letsel oplopen volgt er op grond van de dekking en voorwaarden een uitkering. Voor de bestuurder toch wel zo’n prettige gedachte.

Kijkende naar de premies, is de OVI iets goedkoper dan de SVI dekking. Voor wat betreft de polisvoorwaarden van beide wordt het begrip ‘ongeval’ bij de meeste maatschappijen bij een SVI iets anders omschreven, hierdoor is de dekking vaak ruimer te interpreteren. Naast de overwegend uitgebreidere dekking die de SVI dus biedt, is het ook zo dat over de SVI dekking assurantiebelasting wordt geheven, terwijl dat bij de OVI niet het geval is.

Wilt u weten hoe u verzekerd bent of wilt u op basis van bovenstaande u dekking omzetten, neem dan contact op met ons.

Advieskeuze.nl logo