ROCHE nieuws
ROCHE nieuws - Goed om te weten!

Effecten van lage rente op de aankoop van pensioenuitkeringen

24 juli 2015

Sinds 2012 is de rente in Nederland fors gedaald. Een dergelijke daling heeft plus- en minpunten. Het kan positief uitpakken als u een hypotheek heeft. Maar het kan negatieve gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw!

De lage rentestand heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van de uitkering die u met een pensioenkapitaal kunt aankopen. Die kan bij een rente van 2% maar liefst 15% lager zijn dan met een uitkering bij 4% rente. De dalende rente heeft al geresulteerd in een aanpassing van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Tot 2012 werd gerekend met een voorbeeldrente van 4%. Deze is inmiddels verlaagd naar 2,8%. De huidige marktrente (1,3%) ligt daar zelfs alweer onder. Het UPO geeft u een indicatie van het eindkapitaal dat u opbouwt in uw pensioen. Door te rekenen met een lagere rente, wordt uw eindkapitaal ook lager.

Momenteel zijn er allerlei discussies gaande over de wijze waarop u pensioen opbouwt bij uw werkgever. Dit systeem ondergaat allerlei veranderingen. Denkt u daarbij aan de hoogte van de opbouw. Maar ook bijvoorbeeld aan de discussie over hoeveel er wel of niet belegd mag worden met uw kapitaal. Of dat u uitstel op uw pensioendatum kan krijgen wanneer u dat wenst. Wij denken dat we op dit gebied ook de komende tijd nog diverse wijzigingen kunnen verwachten. Staat u voor pensionering, of wenst u hierover na te denken hoe u dit financieel optimaal kunt inrichten, laat ons dan met u meedenken.

Advieskeuze.nl logo 9.2