ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Effecten van lage rente op de aankoop van pensioenuitkeringen

24 juli 2015

Sinds 2012 is de rente in Nederland fors gedaald. Een dergelijke daling heeft plus- en minpunten. Het kan positief uitpakken als u een hypotheek heeft. Maar het kan negatieve gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw!

De lage rentestand heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van de uitkering die u met een pensioenkapitaal kunt aankopen. Die kan bij een rente van 2% maar liefst 15% lager zijn dan met een uitkering bij 4% rente. De dalende rente heeft al geresulteerd in een aanpassing van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Tot 2012 werd gerekend met een voorbeeldrente van 4%. Deze is inmiddels verlaagd naar 2,8%. De huidige marktrente (1,3%) ligt daar zelfs alweer onder. Het UPO geeft u een indicatie van het eindkapitaal dat u opbouwt in uw pensioen. Door te rekenen met een lagere rente, wordt uw eindkapitaal ook lager.

Momenteel zijn er allerlei discussies gaande over de wijze waarop u pensioen opbouwt bij uw werkgever. Dit systeem ondergaat allerlei veranderingen. Denkt u daarbij aan de hoogte van de opbouw. Maar ook bijvoorbeeld aan de discussie over hoeveel er wel of niet belegd mag worden met uw kapitaal. Of dat u uitstel op uw pensioendatum kan krijgen wanneer u dat wenst. Wij denken dat we op dit gebied ook de komende tijd nog diverse wijzigingen kunnen verwachten. Staat u voor pensionering, of wenst u hierover na te denken hoe u dit financieel optimaal kunt inrichten, laat ons dan met u meedenken.

Advieskeuze.nl logo