ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Eigen woning?

17 december 2014

Registreer eigenwoninglening bij fiscus; Heeft u in 2014 uw woning met een lening van familie of via de BV gefinancierd? Geef dan de  gegevens over de lening op tijd door aan de Belastingdienst met het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’. Alleen dan heeft u recht op hypotheekrenteaftrek. Uiteraard moet u ook aan de overige reguliere voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek voldoen.

Verlenging verlaagd BTW-tarief renovatie

Deze regeling is verlengd tot 1 juli 2015. Bij renovatie en herstel aan woningen die ouder zijn dan 2 jaar is het BTW-tarief tijdelijk verlaagd naar 6%.Het renovatieproject moet dan wel zijn afgerond op 1 juli 2015. Anders zal de gedane arbeid alsnog tegen 21% worden belast.

Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 tot 1 januair 2015 voor aflossing hypotheekschuld of bouw cq verbouw woning

Bij de meeste banken is het helaas al niet meer mogelijk om dit jaar nog extra af te lossen op uw hypothecaire schuld. Wilt u nog gebruiken van een extra aflossing kom dan direct in actie en check even of er bij uw bank nog mogelijkheden zijn.

Voor nieuwbouwwoningen is door de belastingdienst een coulance afgegeven. Als u in 2014 al een begin heeft gemaakt met de besteding van een geschonken bedrag voor een woning in aanbouw, loopt de tijdelijk verruimde vrijstelling op de resterende bedragen in 2015 door. Voorwaarde is dat de bouwgrond in 2014 notarieel op naam van de ontvanger van de schenking staat en in 2014  minimaal 10% van het geschonken bedrag besteed is aan het aankoopbedrag van de nieuwbouwwoning.

En hoe zit het dan met verbouwing? De schenking moet gedaan worden onder voorwaarde dat de ontvanger van de schenking in het jaar van de schenking, of in de 2 jaar daarna gebruikt wordt om de eigen woning te verbeteren of te onderhouden. Zorg ook dat u schriftelijk kunt aantonen dat de schenking daadwerkelijk is betaald in 2014 en deze gebruikt is om de eigen woning te verbeteren of te onderhouden.

Advieskeuze.nl logo