ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Gevolgen sociaal akkoord voor pensioen

24 april 2013

U heeft er vast over gehoord of gelezen: het kabinet heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties een sociaal akkoord gesloten. Hierin staan afspraken over de toekomst van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Ook de pensioenen komen aan bod.

Het percentage van het inkomen dat fiscaal gunstig kan worden gebruikt voor de opbouw van pensioen, gaat volgens de plannen met 0,4 procent omlaag. Ook kan loon boven de 100.000 euro niet langer fiscaal gunstig worden gebruikt voor pensioenopbouw, als het aan de sociale partners ligt. Tegelijkertijd heeft het kabinet pensioenfondsen opgeroepen de premies te verlagen, als de dekkingsgraad het toelaat.

Het gaat hier om plannen, die nog moeten worden goedgekeurd. Dus of het uiteindelijk betekent dat u meer of juist minder moet gaan betalen voor uw pensioen, en of u meer of minder pensioen ontvangt, is nog even afwachten. Toch is het niet ondenkbaar dat u nu al wilt weten hoe uw pensioen ervoor staat. Belt u dan gerust voor een afspraak.

Advieskeuze.nl logo