ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Gevolgen verhoging AOW leeftijd voor tijdelijke lijfrente vanaf 1 januari 2014

10 januari 2014

Een lijfrentevoorziening aankopen bij een bank of verzekeraar is een goede mogelijkheid om een pensioentekort aan te vullen. Op het moment dat u dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt deze voorziening omgezet in een lijfrente-uitkering. Vaak loopt deze levenslang. Het is ook mogelijk om een uitkering van minimaal vijf jaar aan te kopen. Hierbij mag de jaarlijkse uitkering echter niet hoger zijn dan ongeveer € 21.000. Dit is een tijdelijke oudedagslijfrente.

Tot 1 januari 2014 kon de tijdelijke oudedagslijfrente alleen tot uitkering komen wanneer u 65 jaar werd. En de uitkering moest uiterlijk ingaan in het jaar waarin u 70 werd. Vanaf 1 januari 2014 is wettelijk bepaald dat de tijdelijke oudedagslijfrente pas mag ingaan in het jaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en niet later dan vijf jaar na dit moment.

Voor premies of inleg die in het verleden en in 2013 zijn betaald, geldt een overgangsregeling. Voor de lijfrente-aanspraken die op 31 december 2013 bestaan, blijven de huidige leeftijdsgrenzen van toepassing. De nieuwe regels gelden echter wél voor elke premie of inleg die u vanaf 1 januari 2014 voldoet. Heeft u hier vragen over, bel ons dan gerust!

Advieskeuze.nl logo