ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Hersteladvies en een hoge aflossingsvrije hypotheek

26 november 2015

Steeds vaker krijgt u correspondentie van banken en/of verzekeringsmaatschappijen met het verzoek om snel actie te ondernemen. Of uw polis voldoet niet meer óf u heeft bijvoorbeeld echt te veel aflossingsvrije hypotheek. Banken en verzekeringsmaatschappijen hebben hun zorgplicht en vanuit deze zorgplicht versturen zij u een brief met een bepaald aandachtsgebied. Dit zijn standaardbrieven, die op basis van een algemene selectie, naar de cliënt worden verzonden. Wat zij niet weten, is waarom bepaalde keuzes door u zijn gemaakt en of u wel of niet een bewuste keuze heeft gemaakt. Wij als ROCHE financieel adviseurs evalueren 1 keer per 3 jaar uw totale financiële situatie. Uw huidige situatie met uw wensen en doelstellingen worden opnieuw in beeld gebracht, uw risico’s worden met u doorgesproken en indien nodig wordt uw hypotheek en/of verzekering daarop aangepast. Natuurlijk is het goed dat ook de bank of verzekeringsmaatschappij met u mee kijkt, maar wat we jammer vinden is als hier onnodig onrust of onzekerheid door ontstaat.  Daarom mocht u een dergelijke brief ontvangen en u weet niet wat hiermee  te doen, mail deze dan naar ons en wij zullen nakijken wat we hierover afgesproken hebben. Mocht er nog actie ondernomen moeten worden, dan zullen we dit met u bespreken.

Advieskeuze.nl logo