ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Hersteladvies voor uw beleggingsverzekering?

12 juni 2014

Er zijn in Nederland in het verleden veel beleggingsverzekeringen afgesloten. In de media is hier veel over te doen geweest. Veel beleggingsverzekeringen zijn inmiddels ook beëindigd of omgezet naar spaarvarianten. Toch zijn er nog steeds veel mensen met zo’n verzekering. De kritiek op deze verzekering is met name gegaan over de kostenstructuur. De goede beleggingsresultaten hebben deze kosten lange tijd kunnen camoufleren, maar de magere beleggingsjaren hebben deze kosten duidelijker blootgelegd. De hoge kosten en de mindere beleggingsresultaten hebben de opbouw binnen een dergelijke verzekering geen goed gedaan. Er is echter nog een risico wat een beetje onderbelicht is gebleven en wat samenhangt met het beleggingsrisico, namelijk het zogenaamde hefboomeffect binnen deze verzekering.

Overlijdensdekking

Vaak is binnen een beleggingsverzekering ook het overlijden verzekerd. Dit betekent dat wanneer de verzekeringnemer voor de einddatum overlijdt er een bedrag uitgekeerd wordt en de polis daarna wordt beëindigd. De premie die je voor deze dekking betaalt, is afhankelijk van de waarde in de polis.

Voorbeeld: Boris heeft een beleggingsverzekering met een doelkapitaal van € 150.000,- op de einddatum. Hij betaalt hiervoor maandelijks een vaste premie van € 200,-. Binnen deze verzekering is het zo geregeld dat wanneer Boris komt te overlijden voor de einddatum eenzelfde bedrag van € 150.000,- ineens uitgekeerd wordt aan zijn nabestaanden. Een gedeelte van Boris’ maandelijkse inleg wordt gebruikt om de uitkering bij overlijden te verzekeren, de zogenaamde risicopremie.  Boris heeft op dit moment een bedrag opgebouwd in de verzekering van € 50.000,-. Wanneer Boris nu komt te overlijden moet de verzekeringsmaatschappij € 100.000,- extra uitkeren. De risicopremie binnen de verzekering is op dat moment dus gebaseerd op een verzekerd bedrag van € 100.000,-. Wanneer Boris’ beleggingen bijvoorbeeld slechts € 25.000,- waard zouden zijn, zou de risicopremie gebaseerd zijn op een dekking van € 125.000,-. In het laatste geval zal een groter gedeelte van de premie besteed worden aan het risico van overlijden, waardoor er minder premie overblijft om te beleggen.

Hefboomeffect

Het bovenstaand voorbeeld beschrijft het zogenaamde hefboomeffect. Wanneer het rendement op de beleggingen achterblijft bij de verwachtingen, zal er een groter gedeelte van de maandelijkse premie gebruikt moeten worden om het overlijden te verzekeren. Hierdoor blijft er minder premie over om te beleggen, waardoor het rendement nog verder achter komt te liggen op de verwachtingen. Dit noemt men het zogenaamde hefboomeffect. Dit hefboomeffect kan er uiteindelijk zelfs toe leiden dat de kosten voor de verzekering bij overlijden hoger zijn dan de maandelijkse inleg. De waarde in je beleggingsverzekering wordt in dat geval langzaam ‘opgegeten’ om de risicopremie  te kunnen blijven betalen.

Hersteladvies

Klanten zijn vooraf vaak onvoldoende op de hoogte gebracht van dit risico. Mede hierom zijn er inmiddels volop mogelijkheden om dit hefboomeffect uit de verzekering te halen. Informeer naar de mogelijkheden bij uw adviseur.

Advieskeuze.nl logo