ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Hogere bijtelling voor elektrische auto

20 september 2019

De bijtelling voor de elektrische auto gaat de komende jaren in stappen omhoog. Hierdoor zal in 2026 voor nieuwe elektrische auto’s het algemene bijtellingspercentage van 22% gaan gelden. Dit blijkt uit de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord die op Prinsjesdag is gepubliceerd.

Het kabinet heeft de voorstellen uit het Klimaatakkoord verwerkt in de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. Dit wetsvoorstel heeft grote gevolgen voor de bijtelling. Het lage bijtellingspercentage, dat nu nog 4% bedraagt, gaat de komende jaren in stappen omhoog. In 2020 stijgt het bijtellingspercentage naar 8%, in 2021 al naar 12% en voor de jaren 2022 tot en met 2024 wordt het 16%. In 2025 gaat het naar 17% en tenslotte is in 2026 het percentage gelijk aan dat van alle andere auto’s en bedraagt 22%.

Maximum van de cataloguswaarde

Daarnaast wijzigt de komende jaren het deel van de cataloguswaarde waarop de korting van toepassing is (de zogenoemde cap). Op dit moment bedraagt die cap € 50.000. Is de cataloguswaarde van de elektrische auto meer dan € 50.000, dan geldt daarboven het algemene bijtellingspercentage van 22%. In 2020 gaat deze cap naar € 45.000. Vanaf 2021 daalt de cap naar € 40.000 en blijft voor de jaren daarna gelijk. In 2026 verdwijnt de cap, omdat die niet langer nodig is.

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 e.v.
Korting 18% 14% 10% 6% 6% 6% 5%
Bijtelling 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Cap € 50.000 € 45.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 n.v.t.

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Advieskeuze.nl logo