ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Hoofdelijk aansprakelijk. Wat is dat?

29 augustus 2018

Regelmatig krijgen we deze vraag. Hoofdelijke aansprakelijkheid is met name belangrijk wanneer de hypotheek niet meer kan worden betaald, maar dan is het ‘kwaad’ al geschied. Daarom is het belangrijk dat je van te voren weet, welke verplichtingen je aangaat bij het afsluiten van een hypotheek.

Hypotheek en gedwongen verkoop

De meeste mensen die een woning kopen sluiten een hypotheek af. Een hypotheek is een bijzondere lening, waarbij de bank het recht krijgt om de woning (leeg) te verkopen indien degene die de lening is aangegaan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Zo’n gedwongen verkoop van een woning brengt de nodige kosten met zich mee. Met de opbrengst van de verkoop van de woning worden deze kosten, de achterstallige betalingen en het restant van de lening betaald. Wanneer er nog iets ‘over’ is, dan komt dit toe aan degenen die de lening zijn aangegaan. Maar wat gebeurt er, indien de opbrengst van de gedwongen verkoop minder is dan het totaal van de restschuld en de kosten?

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Kunnen uit de opbrengst van de verkoop van de woning niet alle kosten worden betaald, dan blijft het restant van de schuld voor rekening van de degenen die de lening zijn aangegaan. Vaak wordt de woning door twee partners gekocht. In de hypotheekovereenkomst wordt altijd opgenomen dat beide partners ‘hoofdelijk aansprakelijk’ zijn voor de hypotheekschuld. Dit betekent dat de bank beide partners voor de volledige (rest-)schuld kan aanspreken. Het is dus niet zo, dat de bank beide partners ieder voor 50 % van de schuld aanspreekt. Heeft een van beide partners vermogen, bijvoorbeeld spaargeld of geld uit een erfenis, dan kan de bank van die partner de volledige restschuld opeisen. Deze partner kan dan proberen een deel van deze restschuld op zijn partner te verhalen. Dat is een zaak van beide partners waar de bank buiten staat. De bank kan en mag de volledige schuld verhalen op een van de partners.

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij echtscheiding

Wordt deze hoofdelijke aansprakelijkheid geaccepteerd bij het aangaan van de lening, dan blijft deze ook van kracht indien de relatie tussen beide partners eindigt. Een bijzondere situatie was recent te lezen in een juridische procedure. Samengevat kwam dit op het volgende neer: Man en vrouw kopen samen een woning. Hiervoor sluiten ze een hypotheek met hoofdelijke aansprakelijkheid voor beiden. De vrouw heeft een WAO-inkomen van 20.000 euro. Nog voordat het huis wordt betrokken eindigt de relatie. De vrouw woont daardoor nooit in de woning. Zes jaar na het einde van de relatie vraagt de vrouw aan de bank om een einde te maken aan haar hoofdelijke aansprakelijkheid. De bank weigert dit. In de procedure wordt de bank in het gelijk gesteld.

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Natuurlijk kan het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij echtscheiding aangevraagd worden als een van de partners hierom vraagt. In de praktijk kan dit alleen wanneer de andere partner én de bank hiermee akkoord gaan. Het akkoord met de partner wordt vaak geregeld in het echtscheidingsconvenant waarin alle afspraken rondom de scheiding zijn vastgelegd. Voor het akkoord met de bank is vaak overleg met die bank nodig. Ons kantoor staat onze relaties hierin regelmatig bij. In het algemeen geldt dat de bank alleen akkoord gaat, indien er voldoende zekerheden zijn dat de achterblijvende partner aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Gedwongen verkoop als laatste optie

Een lening voor een hypotheek moet op enig moment worden afgelost. Uiteindelijk kan een bank, wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan, dwingen dat degene die de hypotheek is aangegaan de woning verlaat om de woning vervolgens openbaar te verkopen.

In de praktijk gebeurt dat niet zo snel. Banken maken van dit recht alleen in het uiterste geval gebruik. Vaak zijn er andere oplossingen mogelijk waardoor de lening op een later moment wordt terugbetaald. Vrees je ooit in een situatie te komen waarbij je niet (langer) aan je hypotheekverplichtingen kunt voldoen, aarzel dan niet en neem zo snel mogelijk contact met ons op. Vaak lukt het ons om tot een oplossing te komen waarmee jij en de bank tevreden zijn.

Advieskeuze.nl logo