ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Hulp voor je financiën

5 juni 2020

De overheid helpt niet alleen ondernemers in nood, maar ook particulieren die financieel klem komen te zitten. Zo wordt bijvoorbeeld een compensatie geregeld voor kinderopvang en zijn er uitstelmogelijkheden voor de hypotheek. Kunt u hierbij wat support gebruiken? Bel dan eens met ROCHE financieel adviseurs.

Hypotheekaflossingen betalen

Als u de aflossingen op uw hypotheek niet meer volledig kunt betalen, kunt u gebruik maken van een uitstelregeling. Dit is een betaalpauze die tot eind van dit jaar loopt. Alle achterstallige aflossingen moeten in principe op 31 december 2020 zijn voldaan. Is dat niet het geval, dan kan er een beroep gedaan worden op het artikel in de Wet inkomstenbelasting voor ‘kortstondig afwijken op het aflossingsschema’. Dan schuift de aflosverplichting een jaar op, tot 31 december 2021. Gaat dit ook niet, dan stelt de geldverstrekker vóór 1 januari 2022 met u een nieuw aflossingsschema op, waarmee u de achterstand in vijf jaar vanaf 1 januari 2022 aflost.

Geen BKR of wel BKR

Het is vervelend als iemand in het BKR-register (Bureau Krediet Registratie) terechtkomt op grond van achterstallige betalingen. Dit kan van invloed zijn op het verkrijgen van toekomstige leningen. Iemand die op dit moment een betalingsregeling heeft voor een lening of een hypotheek, zal aangemeld zijn bij het BKR-register. Banken en kredietverstrekkers zijn dat verplicht.

In het kader van de Coronamaatregelen geldt een opschortende werking, namelijk: als u nog niet in het BKR-register staat, u treft een betalingsregeling voor een hypotheek en deze duurt niet langer dan 4 maanden, dan vindt geen BKR-registratie plaats. Duurt de betalingsregeling langer, dan is dat wel het geval.

Hoe werkt de compensatie voor de kinderopvang?

De overheid wil mensen compenseren die gebruikmaken van kinderopvang. Als u gebruik maakt van kinderopvang, dan wordt u verzocht de gehele factuur te blijven betalen. Ook al maakt u nu geen gebruik van de kinderopvang. Doordat u blijft doorbetalen, behoudt u het recht op kinderopvangtoeslag en wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen dat er eventueel teruggevorderd kan worden door de overheid. Ook behoudt u daarmee uw plek bij de kinderopvang. Het kabinet realiseert zich dat wanneer u de factuur blijft doorbetalen en kinderopvangtoeslag ontvangt, u zelf ook nog een eigen bijdrage betaalt. Deze eigen bijdrage gaat het kabinet tot op zekere hoogte vergoeden via de kinderopvangorganisaties.

Kortom: deze regelingen zijn in het leven geroepen om u in deze coronacrisis te compenseren voor de eigen bijdrage kinderopvang en tegemoet te komen met een betaalpauze voor de hypotheek.

Advieskeuze.nl logo