ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Huwelijkse voorwaarden en schenkbelasting

29 januari 2018

Per 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Anders dan nu blijft het privévermogen dat partners bij het huwelijk dat na 1 januari 2018 tot stand komt ook privé. Dat geldt ook voor nalatenschappen die een van de partners tijdens het huwelijk ontvangen. Ook hier geldt dit weer alleen voor huwelijken die na 1 januari 2018 tot stand zijn gekomen.

Huwelijkse voorwaarden om privévermogen af te scheiden

Voor huwelijken die voor 1 januari 2018 tot stand zijn gekomen is deze situatie anders. Bij deze huwelijken geldt dat het gehele vermogen dat de partners bij het aangaan van het huwelijk privé bezitten, door het huwelijk tot de gemeenschap van goederen gaan behoren. Bij scheiding hebben beide partners dan recht op 50% van dit vermogen. Is dit niet de wens van de partners dan is het mogelijk om deze gemeenschap uit te sluiten door bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden te maken. Hierdoor kan bereikt worden dat de privévermogens bij een scheiding niet gedeeld hoeven te worden met de andere partner. Bij circa 25% van de huwelijken is sprake van huwelijkse voorwaarden.

Soms fiscaal interessant om huwelijke voorwaarden te beëindigen

Er kunnen redenen zijn waarom partners die gehuwd zijn op huwelijkse voorwaarden deze willen omzetten in een ‘normale’ gemeenschap van goederen. We geven hiervan een voorbeeld:

Een partner start een onderneming. Om de continuïteit van zijn onderneming niet in gevaar te brengen bij een eventuele echtscheiding wordt er gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Daarbij wordt bepaald dat de onderneming tot het vermogen van de partner ‘ondernemer’ hoort. De ontwikkeling van de onderneming verloopt voorspoedig. Zo ook het huwelijk. Op het moment dat de ondernemer 65 jaar is, heeft de onderneming een waarde van 1 miljoen euro. In het testament staat dat als de ondernemer komt te overlijden zijn hele nalatenschap aan diens partner toevalt.

Indien de ondernemer op 65-jarige leeftijd komt te overlijden dan erft diens partner dus 1 miljoen euro. Hierover moet erfbelasting worden betaald. Indien de ondernemer echter bijvoorbeeld op 64-jarige leeftijd de huwelijke voorwaarden had omgezet in een gemeenschap van goederen dan was op dat moment de onderneming voor 50% van de partner geworden. Bij het overlijden van de ondernemende partner krijgt de langstlevende partner dan het eigen aandeel van €500.000,- en erft de langstlevende partner het aandeel van de overleden partner dat ook €500.000,- bedraagt. In plaats van over 1 miljoen hoeft er door een wijziging van de huwelijkse voorwaarden nog maar over €500.000,- erfbelasting worden betaald.

Het is verstandig periodiek met uw financieel adviseur en/of notaris uw huwelijkse voorwaarden en testament door te lichten. Wet- en regelgeving veranderen regelmatig. Vaak kunnen met relatief eenvoudige regelingen belastingbesparingen worden bereikt.

Aanvullende overlijdensrisicoverzekering

Overigens had in het voorbeeld hierboven de ondernemende partner ook op bijvoorbeeld 40-jarige leeftijd kunnen overlijden. Op dat moment had de langstlevende partner over de volle waarde van de onderneming erfbelasting moeten betalen. In dit soort situaties adviseren wij vaak om een aanvullende overlijdensverzekering af te sluiten. Met de uitkering van deze verzekering kan de langstlevende partner dan de erfbelasting betalen. Dat kan o.a. voor de continuïteit van de onderneming belangrijk zijn indien de langstlevende partner deze onderneming wil voortzetten maar geen of onvoldoende liquiditeiten heeft om de erfbelasting te betalen.

Advieskeuze.nl logo