ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Is de uitsluitingsclausule verleden tijd met de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen?

16 maart 2018

Op 1 januari 2018 is de wettelijke gemeenschap van goederen gewijzigd. Dit brengt de nodige veranderingen mee. Zo vallen schenkingen of erfenissen voortaan buiten de gemeenschap. Betekent dit dat de uitsluitingsclausule nu verleden tijd is?

De oude gemeenschap van goederen
Tot 1 januari 2018 hadden we in Nederland de wettelijke gemeenschap van goederen bij trouwen  als er geen huwelijkse voorwaarden waren opgesteld. Op enkele uitzonderingen na viel al het vermogen van echtgenoten in deze gemeenschap. Ook schenkingen of erfenissen, tenzij er een uitsluitingsclausule was opgenomen bij de schenking of in het testament. Dan viel de schenking of erfenis buiten de gemeenschap.

Nieuwe beperkte gemeenschap
Sinds 1 januari 2018 van dit jaar gelden nieuwe regels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap. Dit betekent onder andere dat een schenking of erfenis privévermogen van de ontvanger is en dus niet meer standaard in de gemeenschap valt.

Is daarom de uitsluitingsclausule niet meer nodig?
Is het maken van een uitsluitingsclausule door de nieuwe beperkte gemeenschap overbodig geworden?

Veel echtgenoten vallen nog onder oude regels
Echtgenoten die voor 1 januari 2018 getrouwd zijn zonder huwelijkse voorwaarden te maken, vallen nog altijd onder de oude wettelijke regels. Die echtgenoten blijven in de oude wettelijke gemeenschap van goederen getrouwd. In die gevallen is een uitsluitingsclausule nog steeds nodig om een schenking of erfenis privé te laten zijn. Ook zullen veel mensen in de toekomst die schenken of een testament maken, niet meer exact weten onder welke huwelijksvermogensrechtelijke regels ontvangers vallen. Voor de zekerheid is het daarom beter een uitsluitingsclausule op te nemen.

Nut uitsluitingsclausule onder nieuwe regels
Onder de nieuwe regels kunnen echtgenoten voor of tijdens hun huwelijk huwelijkse voorwaarden maken. Zij kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat zij toch getrouwd willen zijn onder de oude wettelijke gemeenschap van goederen van voor 1 januari 2018. Gevolg hiervan is dat een schenking of erfenis zonder uitsluitingsclausule weer in de gemeenschap valt. Wilt u dit voorkomen, dan zult u een uitsluitingsclausule moeten laten opnemen. De schenker of erflater heeft dan het laatste woord! De schenking of erfenis blijft zo toch buiten de gemeenschap.

Conclusie
Naar onze mening blijft een uitsluitingsclausule dus ook na 1 januari 2018 verstandig.

Advieskeuze.nl logo