ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Kapitaal overlijdensrisicoverzekering in laatste levensfase al gebruiken!

15 maart 2018

De overlijdensrisicoverzekering waarbij het verzekerde kapitaal al tijdens de laatste levensfase voor een deel opgenomen kan worden, bestond in het buitenland al langer. Deze verzekering is nu ook in Nederland verkrijgbaar. In dit artikel leggen wij de werking van deze nieuwe verzekering uit.

De overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering is in de kern een eenvoudig product. Een consument spreekt met een verzekeringsmaatschappij af dat, indien hij binnen een bepaalde periode komt te overlijden, de verzekeringsmaatschappij aan de nabestaanden een kapitaal zal uitkeren. Dit is een zuiver kanscontract. Elk jaar betaalt de consument voor deze verzekering een premie. Komt de consument niet te overlijden, dan mag de verzekeraar alle ontvangen premies behouden. Komt de consument binnen de afgesproken periode wel te overlijden, dan moet de verzekeraar een (fors) kapitaal uitkeren. Vaak is dit kapitaal vele malen meer dan hij van de betreffende consument aan premies heeft ontvangen.

De hoogte van de premie hangt uiteraard af van de kans dat de consument binnen de afgesproken periode komt te overlijden. De kans dat iemand van 20 in de 30 jaar daarna komt te overlijden is veel kleiner dan dat bij iemand van 50. De premie voor een overlijdensrisicoverzekering van iemand van 50 jaar is dan ook hoger dan de premie van iemand van 20 jaar.

Zekerheid voor nabestaanden

De overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten om financiële zekerheid te bieden aan de nabestaanden. Bijvoorbeeld om de hypotheeklening af te lossen zodat het gezin na het overlijden van de kostwinner in de woning kan blijven wonen. Of in het kader van een alimentatieverplichting. Bij overlijden eindigt namelijk ook de alimentatieverplichting. Indien de ex-partner hierdoor in de financiële problemen zou komen, dan kan in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen dat gedurende de periode dat er een alimentatieverplichting geldt er ook een overlijdensrisicoverzekering van kracht moet zijn.

Uitkering na overlijden. Maar soms eerder….

Van oudsher wordt bij een overlijdensrisicoverzekering het kapitaal uitgekeerd na het overlijden van degene op wiens leven de verzekering is afgesloten. Soms echter bestaat de wens om kort voor het overlijden al over een deel van het kapitaal te beschikken. Bijvoorbeeld om de kosten van thuiszorg te betalen of om een laatste wens in vervulling te laten gaan.

Nieuw is nu een overlijdensrisicoverzekering waarin dit mogelijk is. De uitkering krijgt u als u ziek bent en minder dan 12 maanden te leven hebt. Dat moet dan door een onafhankelijk arts vastgesteld zijn. De uitkering bij een terminale ziekte is altijd een percentage van het totale verzekerde bedrag. Bij een laag verzekerd bedrag kan dat percentage oplopen tot 100%. Maar bij een hoger verzekerd bedrag kan het zijn dat u de helft van het bedrag uitgekeerd krijgt, de andere helft van het bedrag wordt dan uitgekeerd aan de nabestaanden na overlijden. Om de dekking terminale ziekte mee te verzekeren, betaalt u extra premie. Meestal een klein percentage van de gewone premie. Hoeveel dat is, verschilt per verzekeraar.

Deze nieuwe ontwikkeling geeft in een moeilijke fase extra ruimte om beslissingen te kunnen nemen die op dat moment belangrijk zijn. Wilt u meer weten over deze nieuwe overlijdensrisicoverzekering, dan geven wij uiteraard graag uitgebreidere informatie.

Advieskeuze.nl logo