ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Meer hypotheek voor energiebesparende voorzieningen!

1 oktober 2018

Als huizenkoper mag u een extra bedrag lenen als er energiebesparende voorzieningen (EBV) worden getroffen. U moet hierbij denken aan een nieuwe HR ketel, isolatie, warmtepomp, zonnecellen e.d.

Maximale financiering o.b.v. marktwaarde

Op dit moment kunt u maximaal 100% van de marktwaarde van een woning financieren. Wanneer ook geïnvesteerd wordt in EBV, mag dit maximaal 106% worden. Voorwaarde hierbij is wel dat het additionele leenbedrag in zijn geheel besteed wordt aan EBV.

Maximale hypotheek o.b.v. inkomen

Het treffen van EBV zorgt vaak voor een besparing op de energierekening. Als u een toetsinkomen heeft van minimaal € 33.000,- mag bij de berekening van uw maximale hypotheek daarom een bedrag tot maximaal € 9.000 (aan kosten voor het treffen van EBV) buiten beschouwing worden gelaten. Ook voor de aankoop van energiezuinige woningen geldt een verruiming. In geval van een energieneutrale woning (EPC0) kunt u (vanaf 2019) € 20.000 meer financieren. Voor nul-op-de-meter woningen blijft dit €25.000,-

Bouwdepot

Om zeker te stellen dat de additionele kosten aan EBV worden besteed, zal de geldverstrekker een bouwdepot aanhouden. Dit betekent dat het geld alleen vrijgegeven wordt als er een factuur van de vooraf besproken EBV wordt aangeleverd. Mocht er aan het einde nog geld over zijn, wordt dit automatisch afgelost op de hypotheek.

Door de EBV zal de woningwaarde vrijwel altijd stijgen. Daarom is het van belang dat u de taxateur informeert over de plannen rondom de woningverduurzaming. Zo kan hij rekening houden met de waardestijging van de eventuele reguliere verbouwing en de EBV.

EBV bij nieuwbouw

Veel mensen denken dat bij een nieuwbouwwoning extra leenruimte voor EBV niet mogelijk is. Dat is een misverstand. Deze gedachtegang wordt veroorzaakt doordat nieuwbouwwoningen al energiezuinig zijn. Maar wat als je deze nieuwbouwwoning nog energiezuiniger wil maken? Ook voor nieuwbouwwoningen geldt de hogere kostengrens onder de voorwaarde dat het meerdere volledig wordt besteed aan het treffen van EBV. Uitgangspunt is het bedrag van de koop-/aannemingsovereenkomst. Daar bovenop mag dus een meerwerklijst worden overlegd waaruit de EBV blijken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere uitbreiding van het standaardaantal zonnepanelen of meerwerk zodat het een Nul op de Meter-woning wordt.

Voorbeeld:

Koop-/aanneemovereenkomst                         € 300.000,-

Energiebesparende voorzieningen:                 € 18.000,-             +   (max 6% van koop-/aanneemovereenkomst)

Maximale lening o.b.v. marktwaarde:            € 318.000,-

U kunt in verschillende situaties dus meer lenen waarmee u op de lange termijn voordeliger uit bent en het is nog goed voor het milieu ook. Gaat u binnenkort een (nieuwbouw)woning kopen? Laat u dan goed informeren over de mogelijkheden voor een extra financiering voor energiebesparende voorzieningen.

Advieskeuze.nl logo