ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Minister hecht belang aan onafhankelijk advies

10 mei 2019

Minister Hoekstra van het Ministerie van Financiën heeft op 15 januari jl. een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de Minister aan het belangrijk te vinden om het begrip “onafhankelijk advies” wettelijk te beschermen. Wij zijn blij met dit voornemen van de minister.

Grote verschillen

In Nederland worden verzekeringen en hypotheken door verschillende verzekeringsmaatschappijen en banken aangeboden. De verschillen tussen deze verzekeringen en hypotheken kunnen groot zijn. Het gaat dan niet zo zeer om het feit dat er “goede” en “slechte” producten zijn. Maar wel dat het ene product beter past bij de persoonlijke situatie van een consument dan het andere product. Zelfs bij een relatief eenvoudig product als een reisverzekering maakt het bij de keuze van een passende verzekering veel uit of iemand op vakantie in Europa blijft of naar de Verenigde Staten gaat.

Grove tweedeling

Bij het kiezen van een goede verzekering of hypotheek is het verstandig om advies te vragen van een financieel deskundige. Dergelijke financieel adviseurs kun je in twee hoofdcategorieën indelen, te weten:

  • Adviseurs in dienst van de bank of verzekeringsmaatschappij. Deze adviseurs adviseren over het algemeen alleen de producten van de eigen onderneming. Dat zullen ze vaak zo goed en eerlijk mogelijk doen. Maar u mag niet verwachten dat deze adviseurs u erop attenderen dat in uw specifieke situatie de verzekering of hypotheek van een andere financiële instelling wellicht beter is.
  • Zelfstandige adviseurs en dus niet in dienst van een verzekeringsmaatschappij of bank. Deze adviseurs zijn in staat de financiële producten van een groot aantal banken en verzekeringsmaatschappijen te overzien. Zij zullen dan aan de ene klant het product van maatschappij A adviseren en, omdat de omstandigheden van klant b anders zijn, aan de andere klant het product van maatschappij B.

Dergelijke adviseurs noemen wij “onafhankelijke” adviseurs. Onafhankelijk omdat zij niet gebonden zijn aan een specifieke, financiële instelling.

Wettelijke bescherming

De term “onafhankelijk adviseur” is niet wettelijk beschermd. Dat leidt er soms toe dat  adviseurs die niet in dienst zijn van een specifieke verzekeringsmaatschappij maar toch uitsluitend de producten van een maatschappij adviseren zich naar de consument als “onafhankelijk” presenteren.

De minister wil hieraan een einde maken. Adviseurs die in dienst zijn van een bank of verzekeringsmaatschappij zullen, als de plannen doorgaan worden aangeduid als “verkoopadviseur”, terwijl alleen de adviseur die in zijn adviezen een groot deel van het het beschikbare aanbod van het op de Nederlandse markt verkrijgbare aanbod van hypotheken en verzekeringen betrekt, zich onafhankelijk adviseur mag noemen.

Wij zijn onafhankelijk!

Ons kantoor is onafhankelijk! Indien wij u een verzekering of hypotheek adviseren dan doen we dit na een grondige analyse van de markt. Daarbij kijken we niet alleen naar de hoogte van de premie en rente maar ook en vooral naar de voorwaarden van de verzekering of hypotheek.

Onze onafhankelijkheid maakt het ook mogelijk dat, indien u bijvoorbeeld een schade heeft, wij namens u kijken of de schade correct door de verzekeringsmaatschappij wordt afgewikkeld. Mochten wij van oordeel zijn dat de verzekeringsmaatschappij hierin een verkeerde afweging maakt, dan voeren wij namens u de discussie met de verzekeraar om hem te bewegen alsnog tot een juiste beslissing te komen. Een onafhankelijk financieel adviseur is op deze wijze eigenlijk een verzekering binnen een verzekering.

Advieskeuze.nl logo