ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Mogelijkheden voor schenken opnieuw verruimd!

8 november 2013

In de successiewet was tot voor kort sprake van  een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. Voorwaarde was dat die schenking werd gebruikt voor aankoop of verbouwing van een eigen woning. Ook mocht die schenking gebruikt worden voor de aflossing van de hypotheek ( eigenwoningschuld) van het kind en in enkele bijzondere situaties van de eigen woning.

Verruiming vrijstelling

Vanaf  1 oktober jl. is de hoogte van deze vrijstelling  tijdelijk verruimd van € 51.407 tot € 100.000.

De verruiming eindigt weer per 1 januari 2015. Daarnaast speelt de leeftijd van degene die de schenking ontvangt gedurende deze tijdelijke periode geen rol. Ook is het niet van belang of de schenking van de ouders of van derden wordt ontvangen. Dit betekent dat iedereen  van een ander  een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000,- zonder schenkbelasting te hoeven betalen. Hierbij geldt natuurlijk wel dat die schenking moet worden aangewend voor de eigen woning. In principe kan de verhoogde schenking slechts in één kalenderjaar worden toegepast, maar er zijn uitzonderingen bij kinderen jonger dan 40 jaar: vóór 1 januari 2014 maximaal € 51.407 op grond van de bestaande wetgeving en aanvullend € 48.593 in het kalenderjaar 2014 op basis van de tijdelijke verruiming.

Partners als 1 persoon!

Partners (zoals beschreven in de successiewet) worden voor de berekening van de schenkbelasting gezien als 1 persoon. Het  is daarom niet mogelijk dat u onder de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling samen meer dan € 100.000,- onbelast ontvangt.

En hoe gaan de banken hiermee om

Inmiddels zijn er gelukkig steeds meer banken die de mogelijkheden voor extra aflossen hebben aangepast.  Steeds vaker blijkt het mogelijk te zijn om de schenking boetevrij af te kunnen lossen op uw hypotheek.  Er wordt dan dus geen boeterente in rekening gebracht. Diverse banken hebben deze mogelijkheid echter beperkt tot de hoogte van de WOZ-waarde van de woning.

Advieskeuze.nl logo