ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Natuurlijk gaan ook wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

1 juni 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, is Europese regelgeving. Op 25 mei 2018 is deze verordening in Nederland in werking getreden. In de kern is de bedoeling van de AVG dat je persoonsgegevens beter beschermd worden en dat je zelf kunt bepalen wie wel en wie niet kennis kan nemen van je persoonlijke gegevens. Als kantoor ondersteunen wij het doel van deze nieuwe regels van harte.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over jou als persoon. Het bedrag van je salaris in combinatie met je naam is bijvoorbeeld een persoonsgegeven. Maar ook het beroep dat je uitoefent. Of de vraag of je wel of niet eerder betrokken bent geweest bij een verkeersongeval. Heel veel informatie in combinatie met jouw persoon valt onder de nieuwe regels onder het begrip persoonsgegevens.

Wij mogen jouw gegevens slechts in bepaalde situaties gebruiken
Als jouw financieel adviseur mogen wij je persoonsgegevens slechts in bepaalde situaties gebruiken. Bijvoorbeeld omdat je ons hebt verzocht je te adviseren of te bemiddelen bij de totstandkoming van een verzekering. Wij kunnen dat alleen doen als wij van jou bepaalde informatie ontvangen. Ook kan het zijn dat wij van jou uitdrukkelijk toestemming krijgen om bepaalde persoonlijke gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat je ons vraagt in discussie te gaan met een verzekeringsmaatschappij over een door jouw ingediende schade. Ook kan het voorkomen dat de wet ons verplicht bepaalde persoonsgegevens van jou te gebruiken. Zo zijn wij bij wet verplicht je identiteit vast te stellen wanneer je een levensverzekering wilt afsluiten.

Gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Wij mogen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij deze gegevens van je kregen. Voor ons is dat vanzelfsprekend. Maar voor jou is het goed om te weten dat dit ook in de nieuwe regels staat, zoals die vanaf 25 mei 2018 gelden. Om maar eens een “raar” voorbeeld te noemen. Wanneer wij van jou informatie krijgen om je te adviseren over een hypotheek om daarmee een nieuwe woning te financieren, dan mogen wij deze gegevens niet verkopen aan het plaatselijke verhuisbedrijf.

Wij blijven zorgvuldig met je gegevens omgaan
Ons kantoor is altijd al zorgvuldig omgegaan met je persoonsgegevens. Zo hebben alle medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend en hebben wij onze automatisering zo goed mogelijk beveiligd. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming motiveert ons vooral om dit beleid verder aan te scherpen!

Advieskeuze.nl logo