ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Nieuwbouwwoning kopen? Let op de bouwrente!

7 april 2015

Iedereen die een nieuwbouwwoning koopt, krijgt te maken met bouwrente en rente tijdens de bouw. Voor veel mensen is onduidelijk wat dit precies is en aan wie deze rente verschuldigd is.

‘Kosten koper” en “vrij op naam”
Bestaande woningen worden vaak ‘Kosten koper” verkocht; de overdrachtsbelasting en leveringsakte zijn voor rekening van de koper. In de volksmond worden ook de bijkomende  financieringskosten  onder  deze kosten geschaard, maar deze vallen hier officieel niet onder.

Nieuwbouwwoningen zijn “vrij op naam”; hier zijn dus geen overdrachtsbelasting en notariskosten voor de levering verschuldigd. Dit houdt overigens niet in dat er geen kosten meer bij komen! Het is daarom belangrijk goed inzicht te krijgen welke kosten in de koopprijs zijn verwerkt. Er kan vooral verwarring ontstaan over de bouwrente.

Bouwrente

Bouwrente is verschuldigd aan de aannemer en kan bestaan uit:

  • Financieringsvergoeding: hiervan is sprake als de bouw al gestart is, maar de koop-/aanneemovereenkomst nog niet is getekend. De aannemer heeft dan al de grond en de bouw voorgefinancierd en wil daarvoor een vergoeding ontvangen. Deze rente is niet fiscaal aftrekbaar en maakt vaak onderdeel uit van de koopsom. Indien meegefinancierd, is de rente hierover wel fiscaal aftrekbaar.
  • Uitstelrente: vanaf het tekenen van de koop-/aanneemovereenkomst totdat u bij de notaris bent geweest voor de eigendomsoverdracht van de grond, heeft u als koper recht op uitstel van betaling van de bouw- en grondtermijnen, natuurlijk voor zover van toepassing. Over deze  uitgestelde betaling wordt door de aannemer rente in rekening gebracht. Deze rente zelf is fiscaal aftrekbaar, maar als deze in de hypotheek wordt meegenomen is de rente over dit stukje lening niet fiscaal aftrekbaar.

Rente tijdens de bouw
Zodra de hypotheek voor de nieuwbouwwoning gepasseerd is, betaalt u de aannemer voor de grond, de eventueel verschuldigde bouwrente en de verstreken bouwtermijnen.  Het restant van de hypotheekgelden  wordt in een bouwdepot gestort. Vanaf dit moment gaat u hypotheekrente betalen aan de bank in plaats van rente aan de aannemer. Over het bedrag in het bouwdepot ontvangt u een rentevergoeding die gelijk (of iets lager) is aan de rente die u aan de bank betaalt. Per saldo betaalt u dus alleen rente over het daadwerkelijk opgenomen bedrag. Iedere volgende nota die u ontvangt, kunt u uit het bouwdepot betalen, waardoor deze steeds verder leeg loopt.

Het verschil tussen de te betalen rente over de gehele lening en de ontvangen rente over het bouwdepot is de “rente tijdens de bouw”. U heeft dus al maandlasten, terwijl de woning nog niet beschikbaar is. Dit is vooral vervelend voor doorstromers, omdat het dubbele maandlasten oplevert. Voor starters die nog thuis wonen is dit vaak geen probleem, want zij hebben meestal nog geen woonlasten. De maandlasten lopen, met het leeglopen van het depot, langzaam op zodat u rustig aan uw woonlasten kunt wennen.

Bent u op zoek naar een nieuwbouwwoning? Wilt u graag weten wat er allemaal bij komt kijken en wat de mogelijkheden zijn? Laat u dan goed informeren door uw financieel adviseur.

Advieskeuze.nl logo