ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Opnieuw aandacht voor kortere partneralimentatie!

29 augustus 2018

Al lange tijd zijn er plannen om de partneralimentatie te verkorten tot maximaal vijf jaar (nu is dit twaalf jaar). VVD, D66 en PvdA hebben in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om de partneralimentatie te beperken tot maximaal 5 jaar. In dit artikel gaan we uitgebreider in op het onderwerp alimentatie.

Zorgen voor elkaar
Door met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, nemen de partners in beginsel de verplichting op zich om voor elkaar te zorgen. Wordt de relatie beëindigd, dan eindigt deze verplichting niet automatisch. De ex-partners kunnen met elkaar afspreken dat gedurende een bepaalde periode de ene partner de andere partner financieel blijft ondersteunen. Dit heet partneralimentatie. Deze steun kan ook via de rechter worden afgedwongen.

Uitgangspunt bij hoogte en duur alimentatie
Indien de rechter de hoogte en de duur van de alimentatie moet bepalen, kijkt de rechter naar de financiële behoefte van degene die de alimentatie krijgt en de draagkracht van de degene die de alimentatie moet betalen. Vervolgens worden de toegekende alimentatiebedragen in de meeste gevallen jaarlijks geïndexeerd.

Vanaf 1994 geldt dat de alimentatieverplichting maximaal 12 jaar bedraagt. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er geen kinderen, dan is de maximale duur van de alimentatieverplichting gelijk aan de duur van de huwelijkse periode.

Partijen blijven bij alimentatie met elkaar te maken hebben
Bij een alimentatie blijven de ex-partners met elkaar te maken hebben of zij willen of niet.

  • Indien de inkomsten van de partner die de alimentatie moet betalen fors dalen, bijvoorbeeld door ziekte of ontslag, dan kan deze inkomstendaling ertoe leiden dat de alimentatieverplichting wordt verlaagd;
  • De alimentatieverplichting stopt op het moment dat de ex-partner die de alimentatie ontvangt opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen ‘als ware men gehuwd’. In de praktijk kan dit tot allerlei spanningen leiden;
  • De VVD, D66 en PvdA zijn van oordeel dat de huidige alimentatieregeling vooral vrouwen remt in het financieel zelfstandig worden.

Kern van het voorstel
De kern van het voorstel is om het recht op alimentatie te verlagen van twaalf naar maximaal vijf jaar. Hierop gelden twee uitzonderingen:

  • Mensen die langer dan 15 jaar zijn getrouwd en binnen 10 jaar met pensioen gaan.
  • Partners die zorgen voor kinderen onder de twaalf jaar moeten langer dan vijf jaar alimentatie kunnen krijgen.

Het voorstel moet nog door het Parlement worden behandeld. Wanneer een parlementaire meerderheid voor dit voorstel is, zal dit op zijn vroegst in 2019 van kracht kunnen worden.

Advieskeuze.nl logo