ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Oudedagsvoorziening, benut hogere ruimte voor lijfrente-aftrek

17 december 2014

Voor personen met een pensioengat kan het sluiten van een lijfrenterekening of -polis een goede oplossing zijn. De premies betaald voor een dergelijke regeling zijn in beginsel binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar, men noemt dit de jaarruimte. Bovendien is het belangrijk dat u de lijfrentepremie die u in 2014 aftrekt ook daadwerkelijk in 2014 betaalt.

Een extra reden om nog dit jaar de maximale aftrek voor de premies van een lijfrente te benutten, is dat deze per 2015 weer wordt beperkt. Dit alles geldt natuurlijk ook als u in 2014 nog wilt bijstorten op uw lopende lijfrenterekening of -verzekering.

Advieskeuze.nl logo