ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Overlijden, toch iets om over na te denken…

21 maart 2016

We geven het meteen toe. Er zijn leukere dingen om over na te denken, maar helaas maken wij het in onze adviespraktijk regelmatig mee: onverwacht komt iemand als gevolg van een ziekte of ongeval te overlijden. In heel Nederland gaat dit jaarlijks om tussen de 10.000 en 20.000 mensen die tussen hun 20e en 50e jaar overlijden. Het is dus een serieus te nemen risico. In dit kader willen wij u in deze nieuwsbrief de volgende informatie geven.

Profiteer van premiedaling

Veel mensen hebben in het verleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bijvoorbeeld in verband met een door hen afgesloten hypotheek. De concurrentie op overlijdensrisicoverzekeringen tussen verzekeringsmaatschappijen is heel fel. Hierdoor zijn binnen enkele jaren de premies sterk gedaald. Indien uw gezondheid goed is, adviseren wij u te onderzoeken of u uw bestaande overlijdensrisicoverzekering kunt oversluiten naar een verzekering met een voor u gunstigere premie. Wij zoeken uiteraard graag voor u uit wat voor u de mogelijkheden zijn. Belangrijk is dan wel dat uw gezondheid niet verslechterd is.

Heeft u echt goed inzicht in uw financiële situatie?

In gesprekken met onze cliënten valt ons op, dat weinigen echt goed beseffen hoe hun financiële situatie is, indien er sprake is van een onverwacht overlijden. Te makkelijk wordt gedacht, dat Nederland toch voldoende sociale voorzieningen heeft of dat de werkgever “het wel goed geregeld” heeft. In de praktijk valt dit regelmatig tegen. Ons kantoor kan voor u een duidelijk overzicht maken, zodat u echt een goed inzicht heeft.

Pensioen en nabestaanden

Op het gebied van de pensioenen vinden er veel veranderingen plaats. Bij hogere inkomens wordt sinds 1 januari 2015 nog maar tot een beperkt bedrag pensioen opgebouwd. Echter heeft dit ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen. Mocht hiervan bij u sprake zijn, dan is het goed om te checken wat de consequenties in uw geval zijn. Ook na beëeindiging van uw dienstverband en u beslist als kleine zelfstandige doorte gaan, zal uw nabestaandenpensioen fors kunnen dalen.

Soms ook zien we, dat werknemers hun nabestaandenpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Dat kan en mag, maar als er dan een overlijden plaatsvindt, dan staat de nabestaande financieel met lege handen. Het is verstandig om met regelmaat inzicht te hebben wat het pensioen van de werkgever nu precies voor de achterblijvende nabestaanden regelt.

Een overlijdensrisicoverzekering: goedkoper dan veel andere oplossingen

Bij het zoeken naar financiële zekerheid in verband met het risico van voortijdig overlijden bestaan er veel mogelijkheden. De overlijdensrisicoverzekering blijkt daarbij in de praktijk vaak de meest flexibele en financieel goedkoopste oplossing. Bij een overlijdensrisicoverzekering kan een kapitaal ineens tot uitkering komen, bijvoorbeeld om de hypotheekschuld in een keer geheel of gedeeltelijk af te lossen of om een buffer te hebben om uw vaste lasten te kunnen blijven betalen. Zelfs bij geen hypotheek kan het soms verstandig zijn om dus toch een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Ook is het mogelijk om te bepalen, dat de verzekering over langere termijn maandelijks aan de nabestaanden een uitkering doet. Ook hierover geven wij u graag nader advies.

Advieskeuze.nl logo