ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Oversluiten van uw hypotheek nu verstandig?

8 september 2014

De hypotheekrente is sinds medio 2010 eigenlijk alleen nog maar gedaald. Het gemiddelde rentepercentage van alle aanbieders op de hypothekenmarkt is in die periode voor de rente van 10 jaar vast bijvoorbeeld gedaald van gemiddeld 6,0% naar gemiddeld 3,8% nu. Voor 5 jaar vast heeft een daling plaatsgevonden van gemiddeld 5,2% naar ongeveer 3,4% nu. Daarom denkt ook ù op dit moment misschien wel na, over de vraag of het niet verstandig is om uw hypotheek over te sluiten.

De redenen om een hypotheek over te sluiten kunnen verschillend zijn. Het kan zijn dat u lagere maandlasten wilt hebben, dat u zekerheid wenst voor een lange periode of dat u bijvoorbeeld een verbouwing heeft gepland. Wanneer u de hypotheek gaat oversluiten, lost u de huidige hypotheek af met een nieuwe hypotheek. U kunt ook het product waarmee u vermogen opbouwt voor de aflossing oversluiten, bijvoorbeeld de spaar- of beleggingsverzekering of rekening..

Hoeveel kost het oversluiten van de hypotheek?

Voor oversluiten van uw lening kan het zijn dat u een boete moet betalen. Deze boete is er omdat u de lening eerder aflost dan was afgesproken en dus de aanbieder minder rente krijgt dan hij op gerekend had. Dit noemen we de boeterente. Hoeveel boeterente u moet betalen hangt van meerdere factoren af, bijvoorbeeld of de huidige rente hoger of lager is dan uw rente en de resterende rentevastperiode.

Wanneer u bijna aan het einde van de rentevaste periode bent, is het voordeliger om over te sluiten dan wanneer u nog aan het begin hiervan zit. Let daarom op wanneer uw rentevaste periode bijna is afgelopen. Als de rente op dat moment erg laag is, kan het verstandig zijn alvast over te sluiten. Uw adviseur en/of de bank kan  u vertellen of en hoeveel boeterente u eventueel moet betalen.

Let op de volgende punten wanneer u wilt oversluiten:

• Naast deze boeterente betaalt u ook taxatie- en notariskosten als u naar een andere aanbieder gaat. Bovendien moet ook een adviesfee betaald worden voor uw financieel adviseur. Deze kosten kunnen momenteel vaak nog opgenomen worden in de nieuwe hypotheek, maar dit betekent dat u meer rente moet betalen omdat uw lening hoger is geworden.

• Wanneer u door middel van een verzekering spaart of belegt voor de aflossing van uw hypotheek, hoeft u deze niet altijd over te sluiten wanneer u de hypotheek oversluit. Informeer hiernaar bij uw adviseur.

• In sommige gevallen kan het juist voordelig zijn deze verzekering wél over te sluiten.

• Hierbij is het belangrijk dat u uitgaat van dezelfde voorwaarden in de oude polis: het op te bouwen vermogen moet gelijk zijn, de einddatum moet gelijk zijn en de hoogte van de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering moet gelijk zijn. Anders bent u appels met peren aan het vergelijken.

Met welk doel maakt u gebruik van oversluiten?

• Wanneer u uw maandlasten wilt verlagen en uw zekerheid wenst voor een lange(re) periode. Vergelijk niet alleen de bruto maandlasten, maar kijk wat er gebeurt als u alle kosten van het oversluiten uitsmeert over de nieuwe rentevaste periode. Dan pas ziet u wat u echt betaalt voor die lagere maandlasten.

• Wanneer u wilt verbouwen;

• Aan het einde van uw rentevaste periode.

Het aanpassen van de bestaande hypotheek kan overigens voordeliger zijn dan oversluiten. Bijvoorbeeld door een tweede hypotheek te nemen. Onze ervaring leert dat het in veel gevallen toch niet voordelig is om over te sluiten. Daarom is het van belang om uw financieel adviseur hierover om advies te vragen. Hij kan voor u alle voor- en nadelen in kaart brengen.

Advieskeuze.nl logo