ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

ROCHE nieuws – Goed om te weten!

Lees hier het laatste nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs en kom meer te weten over ontwikkelingen en veranderingen in de financiële wereld.


Gevolgen verhoging AOW leeftijd voor tijdelijke lijfrente vanaf 1 januari 2014

Een lijfrentevoorziening aankopen bij een bank of verzekeraar is een goede mogelijkheid om een pensioentekort aan te vullen. Op het moment dat u dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt deze voorziening omgezet in een lijfrente-uitkering. Vaak loopt deze levenslang. Het is ook mogelijk om een uitkering van minimaal vijf jaar aan te kopen. Hierbij mag […]

Lees meer

Akkoord tussen het kabinet en de oppositiepartijen

Nu er een akkoord bestaat tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP rond de begrotingsafspraken 2014, worden zaken eigenlijk definitief vastgesteld. Bepaalde voorgestelde wijzigingen gaan wel door, andere weer niet. Dit heeft meer of minder invloed op uw financiële huishouden… Het akkoord van 11 oktober heeft op een aantal terreinen directe consequenties […]

Lees meer

Voorwaarden voor het meefinancieren van de restschuld onder NHG

Per 1 januari 2014 wordt de mogelijkheid gecreëerd om restschulden onder strikte voorwaarden met NHG mee te financieren. Daarnaast wordt er een eigen risico ingevoerd op nieuwe NHG-leningen. Verder is overeenstemming bereikt over de toekomstige ontwikkeling van de NHG-kostengrens op de langere termijn. De belangrijkste voorwaarden voor het meefinancieren van de restschuld onder NHG zijn: […]

Lees meer

Mogelijkheden voor schenken opnieuw verruimd!

In de successiewet was tot voor kort sprake van  een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. Voorwaarde was dat die schenking werd gebruikt voor aankoop of verbouwing van een eigen woning. Ook mocht die schenking gebruikt worden voor de aflossing van de hypotheek ( […]

Lees meer

Aanvullende zorgverzekering ja/nee?

Bij een aanvullende zorgverzekering speelt altijd de vraag of u de kosten van een behandeling zelf kunt en wilt betalen. Stel dat u een bril nodig heeft, die u in totaal 260 euro kost. Verder verwacht u een wortelkanaalbehandeling te moeten ondergaan. Kosten: 450 euro. De premie voor de aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar die […]

Lees meer

Belang kinderen bij (v)echtscheiding

Driekwart (74%) van de ouders die zeggen dat hun echtscheiding een vechtscheiding was, geeft aan dat hun kinderen meer geleden hebben onder de scheiding dan nodig was. Een derde (32%) stelt dat de kinderen niet centraal stonden. Achteraf gezien is 85 procent van deze ouders niet tevreden over de manier waarop ze samen, als koppel, […]

Lees meer

Gevolgen sociaal akkoord voor pensioen

U heeft er vast over gehoord of gelezen: het kabinet heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties een sociaal akkoord gesloten. Hierin staan afspraken over de toekomst van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Ook de pensioenen komen aan bod. Het percentage van het inkomen dat fiscaal gunstig kan worden gebruikt voor de opbouw van pensioen, gaat […]

Lees meer

Nieuwe regels berekening alimentatie

Sinds 1 april gelden er nieuwe richtlijnen voor het berekenen van kinderalimentatie. Maar let op: ook als u eerder al alimentatie betaalde of ontving, kunnen deze regels gevolgen hebben. Voortaan kan met de zogenoemde draagkrachtentabel worden vastgesteld hoeveel ouders kunnen bijdragen. Ook ouders met een laag inkomen moeten in elk geval een minimum bedrag aan […]

Lees meer

Huurder is duurder uit

Iedere makelaar zal het beamen: de woningmarkt is een kopersmarkt. Dat heeft te maken met de lage hypotheekrente en met het feit dat er veel woningen te koop staan. Nog een argument: een koper betaalt minder voor zijn woning dan een huurder. Recentelijk is het Woononderzoek 2012 gepresenteerd door het ministerie van Wonen en Rijksdienst. […]

Lees meer

Woonakkoord Minister Blok

Minister Blok van Wonen heeft eind 2012 een stel maatregelen aangekondigd rond hypotheken en hypotheekrenteaftrek. Deze regels hielden o.a. in dat vanaf 1 januari 2013 nieuwe hypotheken binnen dertig jaar volgens een vast schema volledig moesten worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Verschillende partijen in de Eerste Kamer hebben erop aangedrongen deze […]

Lees meer
Advieskeuze.nl logo 9