ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Partneralimentatie verouderd?

26 augustus 2015

Kamerleden hebben een wetsvoorstel ingediend om de partneralimentatie aan te passen. Deze moet eerlijker, simpeler en korter! Er wordt in Nederland relatief veel over partneralimentatie geprocedeerd. Door ingewikkelde berekeningsmethoden is het  ook niet mogelijk dat mensen zelf berekenen wat zij aan partneralimentatie moeten betalen en hebben dus altijd een specialist nodig. Daarnaast wordt de lange duur van 12 jaar niet meer als ‘van deze tijd’ ervaren. Duidelijk uitgangspunt is dat iedereen financieel op eigen benen moet kunnen staan.

Een stukje historie

De wetgeving rond partneralimentatie ontstaat in 1838 in een tijd dat de man wettelijk wordt gezien als het hoofd van de huishouding, vrouwen na een huwelijk niet (meer) handelingsbekwaam zijn, niet geacht worden te werken boven een bepaalde sociale klasse, niet kunnen scheiden zonder dat een van de partijen er schuld aan heeft en nog bijna 100 jaar geen stemrecht hebben en kunnen rekenen op een ‘levenslange’ onderhoudsplicht als de schuld van de scheiding niet bij de vrouw ligt. Vervolgens duurt het nog tot 1994 voordat wettelijk de partneralimentatie wordt teruggebracht naar 12 jaar. Het voornaamste argument hiervoor was dat kinderen na die 12 jaar op de middelbare school zijn aanbeland en de verzorgende ouder kan gaan werken.

Voorgestelde wijzigingen

Het huwelijk geeft volgens de wetsvoorstellers geen vrijbrief om ook ná het huwelijk het inkomen gelijk te verdelen. Recht op partneralimentatie ontstaat als er sprake is van minder inkomen, omdat er een achterstand ontstaan is op de arbeidsmarkt. Dit door keuzes die beiden tijdens het huwelijk gemaakt hebben. Terugkeer naar de arbeidsmarkt is het speerpunt. Alleen in geval van kinderen jonger dan 12 jaar, moet vanwege het belang van het kind er de mogelijkheid zijn voor partneralimentatie. Via een rekentool op internet kan de hoogte van de alimentatie straks gemakkelijk worden uitgerekend.

Verkorting van de duur

Volgens de kamerleden is er geen maatschappelijk draagvlak meer voor de huidige duur van 12 jaar (voorwaarde: als het huwelijk langer heeft geduurd dan 5 jaar), zoals nu het geval is. Zij kiezen voor een duur van 5 jaar als uitgangspunt.
De nieuwe regeling ziet er in het kort als volgt uit:

  • Geen kinderen jonger dan 12 jaar: bij 0–3 jaar huwelijk  geen recht meer op partneralimentatie. Bij een huwelijk langer dan 3 jaar: de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar recht op alimentatie;
  • Wel kinderen jonger dan 12 jaar: Partneralimentatie voor de helft van het huwelijk met een maximum van 5 jaar, maar in ieder geval totdat het jongste kind 12 jaar is;
  • Huwelijken langer dan 15 jaar en ontvanger maximaal 10 jaar jonger dan AOW-leeftijd: 5 jaar, maar minimaal tot AOW-leeftijd alimentatiegerechtigde;
  • Alimentatieplichtige bereikt AOW-leeftijd: In alle gevallen eindigt de alimentatieplicht als de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd bereikt.

De partneralimentatie blijft wel fiscaal aftrekbaar voor de betaler en dus belast voor de ontvanger.

En wat betekent dit voor lopende partneralimentaties?

Het is sowieso nog een wetsvoorstel, dus nog geen regelgeving. En als deze definitief wordt, geldt deze alleen voor nieuwe echtscheidingsgevallen. Voor alle lopende partneralimentaties blijft de huidige wetgeving gelden. In goed onderling overleg mogen natuurlijk andere afspraken worden gemaakt. Maar als partners het oneens zijn, dan zal de rechter toetsen op basis van de huidige regels.

Advieskeuze.nl logo