ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Pensioenwereld blijft in beweging

18 augustus 2012

Wanneer uw partner van baan verwisseld en daarmee een financiële promotie maakt, is over het algemeen iedereen blij met deze vooruitgang. Een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever kan ook vanuit baanbehoud gezien worden als een positieve ontwikkeling. Maar wat nu als uw partner overlijdt als hij/zij net van baan is gewisseld. Is er dan sprake van een goed nabestaandenpensioen of blijkt ‘jobhoppen’ toch ook wel nadelige kanten te hebben?

De laatste tientallen jaren heeft zich een ontwikkeling voorgedaan in de wijze waarop uw nabestaandenpensioen wordt gefinancierd. Voorheen werd het nabestaandenpensioen ‘opgebouwd’. Dit betekent dat er een kapitaal werd gespaard van waaruit uw nabestaandenpensioen uiteindelijk zou moeten worden betaald. Onder invloed van de behoefte aan meer flexibiliteit door onder andere de groei van het aantal tweeverdieners en het aantal alleenstaanden, was er sprake van een behoorlijke kostenstijging voor een nabestaandenpensioenen op opbouwbasis. Gezien deze kostenstijging is er daarom de laatste jaren massaal gekozen voor financiering op ‘risicobasis’. Dit gebeurt in de vorm van een soort overlijdensrisicoverzekering die vervalt als er niet meer betaald wordt, dus bijvoorbeeld bij beëindiging van uw dienstverband. Dit betekent dus voor u dat er geen nabestaandenpensioen overblijft als uw partner van baan verandert en niet meer deelneemt aan de pensioenregeling. In tegenstelling tot voorheen toen de aanspraken op een nabestaandenpensioen wel behouden bleven.

Gelukkig heeft de overheid dit probleem in 2008 al onderkent en is er voor gekozen om de nabestaanden in bepaalde gevallen tegen dit risico te beschermen. Deze bescherming geldt bijvoorbeeld gedurende de periode dat een ex-werknemer een werkloosheidsuitkering ontvangt. De nabestaandenuitkering wordt dan echter wel gerelateerd aan het aantal dienstjaren en niet aan het aantal te behalen dienstjaren. Daarnaast heeft de werknemer het recht om (een deel) van het opgebouwde ouderdomspensioen om te ruilen in een nabestaandenpensioen. Het ouderdomspensioen wordt dan natuurlijk wel lager. Sinds kort is de wet wederom aangepast en is bepaald dat het voortaan standaard zo is, dat bij beëindiging van deelneming aan een pensioenregeling een deel van het ouderdomspensioen wordt omgeruild voor nabestaandenpensioen zodat het risico bij overlijden voor de nabestaande zo klein mogelijk wordt gemaakt. Dit geldt echter alleen voor gehuwden en geregistreerde partners. Voor samenwoners dus niet.
Als u niet wilt dat deze standaard uitruil plaatsvindt, kunt u hiertegen bezwaar maken.

Voor veel mensen blijft het dus van belang om dit risico goed in de gaten te houden bij wijziging van baan. U kunt hiervoor natuurlijk ook altijd uw financieel adviseur raadplegen. Het is sowieso raadzaam om bij wijziging van baan te kijken of dit mogelijk gevolgen heeft voor uw lopende hypotheek, omdat bijvoorbeeld de hoogte van de noodzakelijke overlijdensrisicoverzekering tekort kan schieten.

Advieskeuze.nl logo