ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Prinsjesdag 2018 – Eigen Woning

21 september 2018

Hypotheekrenteaftrek

Het kabinet gaat de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen. Op dit moment geldt een afbouwtraject van 0,5% per jaar. Vanaf 2020 zal de afbouw versneld worden uitgevoerd. Voor het jaar 2020 zal een aftrekbeperking van 4,5% gelden ten opzichte van het dan geldende hoogste tarief van 50,5% (oftewel aftrekbaar tegen 46%). De hypotheekrenteaftrek daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 het basistarief van 37,05% is bereikt.

Lagere eigenwoningforfait

De opbrengst van de versnelde afbouw van het aftrektarief voor kosten in verband met de eigen woning wordt gebruikt om het percentage van het eigenwoningforfait in jaarlijkse stappen te verlagen met 0,5%. Het doel is om uiteindelijk het huidige percentage van 0,70% te verlagen naar 0,45% in 2023 voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000. Voor zover de WOZ-waarde hoger is dan laatstgenoemd bedrag blijft het eigenwoningforfait gehandhaafd op 2,35%. Het percentage van 2,35% noemt men ook wel de villatax.

Wet Hillen

De Wet Hillen, oftewel de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld is in het verleden ingevoerd om het aflossen op de hypotheek te bevorderen. De wet Hillen zal met ingang van 2019 geleidelijk worden afgeschaft. Eigenwoningbezitters die hun hypotheek helemaal of bijna helemaal hebben afgelost, zullen voortaan ook inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait gaan betalen. De afschaffing van de wet Hillen vindt geleidelijk plaats, namelijk over dertig jaar.

Advieskeuze.nl logo