ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Private-Lease en uw bonus-malus positie

8 november 2019

“Vroeger” was een leaseauto alleen iets dat in de zakelijke wereld voorkwam. Vandaag zien we steeds vaker dat particulieren leasen, maar hoe zit dat met de verzekering?

Op dit moment is een sterke groei te zien waarbij ook particulieren een auto aanschaffen op basis van private-lease. Dat dit gevolgen kan hebben voor de eigen “bonus-malus” rechten is niet bij iedereen bekend.

Private-lease: gemakkelijk

Private-lease groeit momenteel sterk. De consument krijgt voor een vast bedrag per maand de beschikking over een nieuwe auto. Alle kosten verbonden aan het bezit van de auto zitten in een vast bedrag per maand. Dat zijn de kosten van bijvoorbeeld de wegenbelasting, verzekering, onderhoud en afschrijving van de auto. Alleen de kosten van benzine (en eventuele bekeuringen) moet de consument bovenop het leasebedrag betalen. De auto blijft eigendom van de leasemaatschappij. Na het einde van het leasecontract, meestal na 3, 4 of 5 jaar moet de auto ingeleverd worden. De waarde die de auto op dat moment heeft, komt dan toe aan de leasemaatschappij.

Uw bestaande bonus malus positie

Heeft u tot nu toe een auto in eigendom gehad, dan zult u een bonus-maluspositie hebben opgebouwd. Heeft u vele jaren schadevrij gereden dan heeft u recht op een (aanzienlijke)korting op de premie van uw autoverzekering. Dit recht op korting wordt door vrijwel alle verzekeraars centraal geregistreerd. Wisselt u op enig moment van autoverzekeraar dan weet de nieuwe verzekeraar op welke korting u recht heeft. Maar gaat u op enig moment een auto leasen dan kan deze registratie “verloren” gaan.

Beleid leasemaatschappijen verschilt

Sommige leasemaatschappijen zetten de verzekering van de auto op naam van degene die de auto least. Op dat moment is het mogelijk om uw bonus-malus rechten tijdens de leaseperiode ook verder op te bouwen. Dit kan voor u belangrijk zijn indien u op enig moment weer zelf een auto wilt kopen.

Bij veel leasemaatschappijen wordt de verzekering echter niet op naam van de bestuurder geregistreerd. In het ongunstigste geval kan dit tot gevolg hebben:

  • Dat de rechten op korting die u in het verleden heeft opgebouwd door schadevrij te rijden, komen te vervallen. Vaak is dit het geval na drie jaar. Omdat veel leasecontracten voor een langere periode dan drie jaar worden aangegaan, krijgen veel consumenten hiermee te maken.
  • Daarnaast loopt u het risico om tijdens de leaseperiode geen rechten op te bouwen ook al rijdt u gedurende de gehele periode “schadevrij”.

Beleid per leasemaatschappij en per verzekeraar verschilt

Het verschilt per (private-)leasemaatschappij en per autoverzekeraar hoe men omgaat met het toekennen en registreren van bonus-malus posities. Ook kan het per verzekeringsmaatschappij verschillen hoe zij consumenten “inschalen” die voorheen schadevrij hebben gereden met een private-lease-auto. Overweegt u over te stappen naar een private-leaseauto? Vraag ons dan naar de gevolgen voor de door u opgebouwde bonus/malus rechten.

Advieskeuze.nl logo