ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Renteverhoging op uw bestaande hypotheek voor zijn!

21 maart 2016

Indien u een hypotheek afsluit, spreekt u met de geldverstrekker de hoogte van de rente af. Daarbij heeft u de keuze voor de periode waarvoor u deze rente vastlegt. U kiest bijvoorbeeld om de rente voor 10 jaar vast te leggen. Hoe de rente ook op de hypotheekmarkt zich binnen die 10 jaar ontwikkelt, u blijft het rentepercentage betalen dat u heeft afgesproken. Stijgt de rente voor andere hypotheken, dan bent u blij met de lage rente die u heeft vastgelegd. Het omgekeerde geldt echter ook. Indien de rente voor andere hypotheken daalt, dan blijft u voor de afgesproken periode de hogere rente betalen. Afspraak is namelijk afspraak!

grafiek renteontwikkeling

U denkt dat de rente in de komende jaren gaat stijgen

Dat de rente op dit moment historisch laag is – zie grafiek – zal voor iedereen duidelijk zijn. De verwachting is dat de rentes van 10 jaar en langer nagenoeg de bodem hebben bereikt en op termijn zullen stijgen. Naar onze mening in ieder geval een moment om weer eens kritisch naar uw bestaande hypotheekrente te kijken. Stel, u heeft er 8 jaar geleden voor gekozen de rente van uw hypotheek voor 10 jaar vast te zetten. Dit betekent, dat u pas over twee jaar opnieuw met de geldverstrekker een afspraak kunt maken over de nieuwe rente. Indien de hypotheekrente in de komende twee jaar echter gaat stijgen, dan gaat het huidige aantrekkelijk renteniveau aan u voorbij. Gerekend over bijvoorbeeld 10 of 20 jaar kan dit om een aanzienlijk bedrag gaan, zoals het volgende voorbeeld laat zien.

Neem een hypotheek van € 250.000,-. Stel nu, dat de hypotheekrente voor 20 jaar vast over twee jaar anderhalf procent hoger is dan nu, dan scheelt dit voor u over die 20 jaar zo een bedrag aan rentelasten van bruto € 75.000,-.

Eerder nieuwe rente vastzetten? Dan betaalt u een kostenvergoeding aan de geldverstrekker

In het bovenstaande voorbeeld betekent dit dat de geldverstrekker niet 10 jaar maar 8 jaar de met u afgesproken rente van u ontvangt. Deze “oude” rente zal hoger zijn, dan de nieuwe rente die u nu wilt afspreken. De geldverstrekker krijgt dus twee jaar iets minder rente, dan waarop hij had gerekend. Geldverstrekkers die met u een nieuwe afspraak maken, zullen deze gemiste rente als een vorm van schade aan u in rekening brengen, de zogenaamde boeterente.

Deze schadevergoeding kan op 2 manieren bij u in rekening worden gebracht:

1.         In 1x een boete betalen. De bank berekent deze alsof u vervroegd de hypotheek aflost. U koopt nu in 1x de hogere rente af. Hierbij wordt rekening gehouden met het boetevrije bestanddeel (verschillend per geldverstrekker ligt dit tussen de 10 en 20%) en u kunt vervolgens bij dezelfde geldverstrekker (zonder tussenkomst van de notaris) of bij een andere geldverstrekker (met tussenkomst van de notaris) kiezen voor elke gewenste rentevastperiode tegen de huidige lage rente;

2.         de boete uitsmeren over de nieuwe rentevasteperiode door rentemiddeling
Bij rentemiddeling krijgt u een nieuwe rentevaste periode, waarbij de eerder afgesproken rente wordt gemiddeld met de actuele marktrente. Die is in 2016 enkele procenten lager dan bijvoorbeeld in 2008. U betaalt ook de boeterente voor het aanpassen van de lopende rentevaste periode, maar deze boete hoeft u niet ineens te betalen, omdat deze wordt uitgesmeerd over de nieuwe rentevasteperiode. Rentemiddeling kan alleen bij de eigen geldverstrekker. Bij overstap naar een andere bank is dit dus niet mogelijk.

Steeds meer banken zijn bereid om mee te werken aan deze vorm van afkoop van de oude hogere rente. Bijvoorbeeld ING bank en Obvion (geldt niet voor de Obvion Basis en Obvion Compact) werken al mee aan rentemiddeling. ABN AMRO, Florius en Rabobank zeggen medio dit jaar met rentemiddeling te komen. Let op: want er zijn verschillen tussen de diverse banken hoe ze de nieuwe middelrente berekenen en welke kosten ze hiervoor in rekening brengen.

Oproep aan alle geldverstrekkers om rentemiddeling mogelijk te maken

De Vereniging Eigen Huis maakt zich momenteel sterk om te bevorderen, dat alle geldverstrekkers rentemiddeling mogelijk maken. Voor de banken zijn de gevolgen groot als veel consumenten eerder dan afgesproken een nieuwe rentevaste periode willen. Want banken hebben niet alleen afspraken met mensen die een hypotheek afsluiten, maar ook met mensen die spaargeld inleggen.

Individueel advies noodzakelijk

Als u weinig eigen middelen heeft lijkt rentemiddeling een mooie manier om zekerheid te krijgen dat uw woonlasten voor een lange tijd laag blijven. Toch is rentemiddeling niet voor alle klanten gunstig. Wanneer dit wel en wanneer dit niet gunstig is, moet per klant goed worden doorgerekend. De hypotheekadviseurs van ons kantoor doen dat graag voor u.

Advieskeuze.nl logo