ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Restschuldregeling bij verkoop woning vervalt per 1 januari 2018!

10 juli 2017

Bij verkoop van je eigen woning moet de daarop gevestigde hypotheek worden afgelost. Als de verkoopprijs lager is dan de hypotheek (eigenwoningschuld) en verkoopkosten (makelaarskosten) samen, dan ontstaat er een restschuld. Je kunt deze restschuld natuurlijk uit eigen middelen betalen, maar je kunt er ook voor kiezen een restschuldfinanciering aan te gaan. Bij het ontstaan van een restschuld tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018 mag je de rente en financieringskosten over deze restschuldfinanciering fiscaal aftrekken voor een periode van maximaal 15 jaar. Fiscaal gezien heb je in deze 15 jaar geen aflossingsverplichting (zoals wel het geval is bij nieuwe hypotheken), al zullen veel geldverstrekkers dit wel eisen. Deze regeling maakt het voor veel mensen mogelijk om toch te verhuizen, ondanks dat de huidige woning “onder water staat”.

Waarom is de restschuldregeling in het leven geroepen?

In de crisisjaren bleven veel mensen in hun woning zitten en werd verhuizen uitgesteld. De restschuldregeling moest het aantrekkelijker maken toch te verhuizen en zo de doorstoming op de woningmarkt weer op gang te brengen. Banken en kredietverstrekkers hebben hieraan meegewerkt door producten te ontwikkelen waarmee de restschuld gefinancierd kan worden. De afgelopen jaren is hier veelvuldig gebruik van gemaakt.

Maar nu vervalt de restschuldregeling weer

Per 1 januari 2018 gaat deze fiscale restschuldregeling vervallen. Naar verwachting zal de restschuldproblematiek de komende jaren verder afnemen door de stijgende huizenprijzen en de strakkere leennormen waaronder de verplichte aflossing. Volgens de Vereniging Eigen Huis blijkt uit cijfers echter dat er nog 340.000 huizen onder water staan in ons land. Bij verkoop van deze woningen, ontstaat dus zeer waarschijnlijk een restschuld. De kans is groot dat deze mensen niet verhuizen zolang hun huis “onder water staat”. Dit heeft weer als gevolg dat de doorstroming op de woningmarkt stropt. Ondanks protest van de Vereniging Eigen Huis en kamervragen, heeft demissionair staatssecretaris Wiebes (financiën) aangegeven dat hij de regeling niet wil verlengen, omdat hij van mening is dat de woningmarkt zich inmiddels voldoende heeft hersteld.

Heb je verhuisplannen, maar wordt je tegengehouden door een hypotheek die hoger is dan de verkoopwaarde van de woning? Wellicht is de fiscaal gefaciliteerde restschuldfinanciering dan nog een mogelijkheid voor je om toch over te stappen naar een nieuwe woning. Je kunt hier nog tot het einde van dit jaar gebruik van maken. Kom een langs bij ons op kantoor om alle mogelijkheden te bespreken.

Advieskeuze.nl logo