ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Ruim de helft van samenwonenden heeft geen samenlevingscontract!

1 juni 2018

In 2017 heeft er een onderzoek plaatsgevonden onder ruim 1.700 personen van 18 jaar en ouder die samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bijna de helft (49%) van hen heeft wel de intentie om in de aankomende 5 jaar te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De overige 51% heeft deze intentie niet. Het niet tijdig maken van goede afspraken geeft een verhoogd risico op financiële problemen indien de relatie eindigt.

Belangrijke onderwerpen om afspraken over te maken
Er zijn meerdere belangrijke onderwerpen waarover partners die samenwonen zonder gehuwd te zijn of dat zij een geregistreerd partnerschap hebben, afspraken over kunnen maken. Het gaat dan onder meer om de volgende zaken:

  • op papier vastleggen welke bezittingen persoonlijk zijn en welke gemeenschappelijk. Dit geldt ook voor de schulden;
  • het wel of niet samen delen van de bankrekening(en);
  • verdeling van het opgebouwde vermogen, mocht je uit elkaar gaan;
  • vergoeding voor het privévermogen, wanneer dit in gezamenlijk vermogen wordt geïnvesteerd;
  • verdeling van de kosten;
  • erfgenaam bij overlijden. Dit kun je niet regelen in een samenlevingsovereenkomst, maar wel in een testament;
  • verdeling van het koophuis en wat hiermee gebeurt bij overlijden van een van de partners;
  • pensioen partner bij overlijden.

Te weinig aandacht voor pensioen
Na een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt de partner automatisch aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Bij samenwoners gaat dat niet vanzelf. Zij moeten elkaar actief als partner aanmelden bij de pensioenuitvoerder om eventueel recht te hebben op partnerpensioen bij overlijden. Wie dat pas doet nadat een van de partners is overleden, is te laat en ontvangt geen pensioenuitkering. De meeste pensioenuitvoerders stellen wel als eis dat er een notarieel samenlevingscontract  moet zijn om in aanmerking te  komen voor het partnerpensioen.

Zonder afspraken werkelijkheid anders dan wat partners beoogden
Wanneer partners geen goede afspraken maken, dan zal bij een einde van de relatie de juridische werkelijkheid vaak anders zijn dan wat partners tijdens de relatie voor ogen stond. Bij overlijden kunnen grote financiële problemen ontstaan als de erfgenamen van de overleden partner hun erfenis opeisen. Dit kan ertoe leiden dat de langstlevende partner bijvoorbeeld gedwongen wordt om de voorheen gezamenlijk bewoonde woning te verkopen.

Online tool
‘Wijzer in Geldzaken’ is een initiatief van het Ministerie van Financiën. Deze organisatie heeft een handige digitale tool ontwikkeld: Samenwonen goed geregeld. Hiermee krijgt iedereen een duidelijk en persoonlijk overzicht van welke risico’s hij/zij loopt met zijn huidige samenlevingsvorm. Ook worden suggesties gedaan voor de wijze waarop deze risico’s kunnen worden beperkt. De tool is te vinden op wijzeringeldzaken.nl/wat-betekent-dit-voor-mij/samenwonen/

Vragen? Wij zijn je graag van dienst!
Heb je vragen over de afspraken die je op financieel gebied kunt maken bij het gaan samenwonen? Wij beantwoorden die vragen graag voor jou.

Advieskeuze.nl logo