ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Schadevrije jaren auto mogelijk vaker “mee te nemen”

1 februari 2022

Verzekeringsmaatschappijen hebben in overleg met de Consumentenbond afspraken gemaakt waardoor het in bepaalde situaties makkelijker wordt bij een autoverzekering opgebouwde schadevrije jaren “mee te nemen”.

Schadevrije jaren bij autoverzekering

De hoogte van de premie voor een autoverzekering hangt niet alleen af van de waarde van de auto die je wilt verzekeren maar ook van de regio waarin je woont. Daarnaast heeft de vraag hoe vaak je in het verleden schade met een auto hebt veroorzaakt invloed op de hoogte van de premie.

Voor elk jaar dat je geen schade hebt veroorzaakt “verdien” je een schadevrij jaar. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting op de premie van je autoverzekering.

Centrale registratie

Het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd wordt voor alle verzekeringsmaatschappijen centraal geregistreerd. Dit heeft tot gevolg dat wanneer je op enig moment van verzekeringsmaatschappij verandert, de nieuwe verzekeraar via het centrale register weet hoeveel schadevrije jaren je bij de vorige verzekeringsmaatschappij hebt opgebouwd.

Terugval bij schade

Ben je zelf schuldig aan een schade met jouw auto, of raakt jouw auto beschadigd maar is de dader onbekend, en doe je een beroep op jouw verzekeraar deze schade te vergoeden, dan verlies je schadevrije jaren en stijgt de premie. Het percentage van de stijging verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Omdat de premies voor autoverzekeringen hoog kunnen zijn, kan het bij kleine schades verstandig zijn deze niet te claimen. Simpelweg omdat het verlies aan een stukje korting over meerdere jaren doorgerekend meer bedraagt dan het schadebedrag. Wanneer zoiets zich voordoet kan ons kantoor voor jou snel uitrekenen wat financieel een verstandige keuze is.

Overlijden en scheiden

Wanneer twee mensen een gezamenlijk huishouden voeren en samen gebruik maken van een auto dan staat de autoverzekering bijna altijd op naam van één van de partners. Wanneer deze partner komt te overlijden dan kon tot voor kort de andere partner geen nieuwe autoverzekering afsluiten met behoud van de gezamenlijk opgebouwde korting. Met ingang van 1 januari 2022 wordt dit beter geregeld. De door de overledene opgebouwde schadevrije jaren kunnen worden overgedragen op de achterblijvende partner. Deze regeling geldt indien de partners voorheen gehuwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden.

Eenzelfde situatie kan zich bij echtscheiding voordoen. In het kader van de echtscheiding kunnen beide ex-partners afspraken maken hoe de schadevrije jaren onderling worden verdeeld. Bijvoorbeeld dat ieder de helft krijgt van de opgebouwde schadevrije jaren.

Ook bij leaseauto’s

Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden kan zijn dat de werkgever jou een leaseauto ter beschikking stelt. Ook is te zien dat steeds meer particulieren geen auto meer kopen maar deze leasen (private-lease). Wil je in de toekomst weer een “eigen” auto kopen dan “mis” je de jaren waarin je zonder schade in de leaseauto hebt gereden. Ook deze situatie wordt nu beter. Aan de leasemaatschappij kan een verklaring worden gevraagd over het aantal jaren dat je schadevrij hebt gereden. Dit kan bij de verzekeraar van jouw keuze worden vastgelegd.

In het buitenland opgebouwde schadevrije jaren tellen ook mee

Wanneer je bijvoorbeeld voor jouw werk of studie in het buitenland hebt gewoond en daar een auto bezat, kunnen de schadevrije jaren die je daar hebt opgebouwd ook vastgelegd worden bij jouw (nieuwe) Nederlandse verzekeraar wanneer je weer teruggekeerd bent in Nederland en hier een autoverzekering wilt afsluiten.

Advieskeuze.nl logo