ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Schenken voor de eigen woning

23 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 is voor onbepaalde tijd een schenkvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning ingegaan. We kenden deze vrijstelling al uit de jaren 2013 en 2014. In grote lijnen komt de nieuwe vrijstelling op hetzelfde neer, maar er zijn wel een aantal in het oog springende wijzigingen. Zo geldt de vrijstelling bijvoorbeeld alleen voor personen van 18 jaar tot 40 jaar. Daarnaast is het tussen ouders en kinderen van belang of een eenmalig verhoogde schenkvrijstelling in het verleden werd benut om te weten in hoeverre de nieuwe vrijstelling vanaf 2017 nog van toepassing is. Deze laatste kan een hele vervelende zijn.

“Gemakkelijker kunnen we het niet maken”, gaat dus hier niet helemaal op. Het is wel fijn dat de verhoogde vrijstelling nu weer van toepassing is, maar mijn advies  is om eerst even te (laten) checken of u overal aan gedacht hebt voordat u gaat schenken.

Een voorbeeld: Vader en moeder hebben aan hun kind van 20 jaar in 2014 een bedrag geschonken ter grootte van de eenmalig verhoogde vrijstelling. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning kon destijds niet benut worden, omdat het kind toen nog geen eigen woning had. Het kind heeft een eigen woning gekocht en de ouders wensen in 2017 gebruik te maken van de schenkvrijstelling eigen woning. Kan dit? Nee, de wetgever heeft in het overgangsrecht voor een dergelijke situatie bepaald, dat de ouders de schenking uit 2014 niet kunnen aanvullen naar € 100.000. U zult begrijpen dat dit tot veel kritiek leidt. Daarom verwacht ik voor dit soort gevallen nog aanvullende wetgeving.

Even opletten dus bij deze nieuwe vrijstelling. Hieronder een aantal aandachtspunten:

  1. Als u al eerder schenkingen gedaan heeft van ouder naar kind, check dan altijd of u voor de verhoogde vrijstelling in aanmerking komt. Schenkingen na 1 januari 2010 kunnen van invloed zijn op uw schenking in 2017;
  2. Check altijd of er sprake is van (voldoende) ‘eigen woning schuld’? Stel dat uw dochter is gaan samenwonen met een partner die een eigen woning heeft. Dan is het niet haar woning en dus ook niet haar eigenwoningschuld. Of als uw kind gehuwd is op huwelijkse voorwaarden, kan de schenking hoger zijn dan zijn/ haar deel van de eigenwoningschuld;
  3. Wanneer geschonken wordt, dient de eigen woning juridisch in eigendom te zijn van de persoon aan wie geschonken wordt. U kunt dit checken bij het kadaster;
  4. Is er sprake van boeterente bij extra aflossing op de hypotheek? Vaak kunt u tot 10 soms 20% van de oorspronkelijke hypotheeksom kosteloos aflossen. Is de schenking hoger dan het boetevrije deel, dan kunt u uw schenking over maximaal 3 kalenderjaren spreiden. Let daarbij wel weer op  dat de aflossing vóór de 40e verjaardag van de ontvanger is voltooid.
  5. En wilt u de schenking alleen aan uw kind doen of ook aan de partner? Als u wilt voorkomen dat een deel van uw schenking bij een eventuele scheiding naar de ex-partner gaat, zult  u de schenking moeten voorzien van een uitsluitingsclausule.

Dus de nieuwe verhoogde vrijstelling geeft een mooie kans om een grote som geld belastingvrij over te hevelen naar een ander, vaak de kinderen. Maar laat eerst goed onderzoeken of datgene wat u wenst, ook gerealiseerd kan worden. Uw financieel adviseur kan u hierbij helpen.

Advieskeuze.nl logo