ROCHE nieuws
Het laatste financiële nieuws van ROCHE Financieel Adviseurs

Spannend wat hypotheekrente gaat doen

30 juni 2021

Wat gaat de rente de komende tijd doen? U houdt zich er misschien niet mee bezig, maar banken des te meer. De financiële markten zijn nerveus. Wat gaan de aandelenkoersen doen? Gaat de rente weer stijgen? De komende maanden worden best een beetje spannend.

De rente is nu (heel) laag

Al geruime tijd is de rente historisch laag. Dit is vervelend wanneer u spaargeld heeft. Maar fijn wanneer u een hypotheek wilt afsluiten. Op dit moment kunt u bijvoorbeeld al een hypotheek met NHG-Garantie afsluiten waarbij de rente voor een periode van 20 jaar gegarandeerd onder de 1,5 % blijft. Daarmee heeft u de zekerheid van stabiel lage woonlasten.

Rente kan gaan stijgen

Er zijn veel indicaties waardoor we er rekening mee moeten houden dat de rente in de komende tijd kan stijgen. Overheden lenen veel geld om alle gevolgen van het coronavirus te financieren. Nu in het Westen van de wereld het coronavirus lijkt te worden teruggedrongen zullen veel bedrijven hun activiteiten weer gaan opvoeren. Ook deze ondernemingen zullen daarvoor extra geld lenen. In zijn algemeenheid geldt dat wanneer de vraag om geld te lenen toeneemt dit leidt tot een hogere rente. Wanneer dit zo is, dan zal dat ook een gevolg hebben voor de rente die betaald moet worden voor een hypotheek.

Als consument kunt u met de hogere hypotheekrente te maken krijgen wanneer u een hypotheek afsluit of wanneer de rentevastperiode van uw bestaande hypotheek afloopt.

Rentevastperiode

Indien u een lening voor de financiering van uw woning aangaat, wordt deze lening vaak voor een periode van 30 jaar verstrekt. Naast de termijn waarvoor de lening wordt aangegaan, wordt met de bank ook een afspraak gemaakt over de hoogte van de rente die u over deze lening gaat betalen. Hierbij kunnen de bank en u “tijdsblokken” afspreken. Bijvoorbeeld dat de rente voor de eerste vijf jaar x % zal bedragen. Na het verstrijken van deze vijf jaar wordt de rente opnieuw vastgesteld. Als de rente in de markt lager is, dan geldt voor de nieuwe periode deze lagere rente. Maar wanneer de rente op dat moment hoger is, zult u over de nieuwe periode de hogere rente betalen.

Weet u wanneer uw rentevastperiode eindigt

Heeft u op dit moment een hypotheek? Dan adviseren wij u te controleren wanneer uw rentevastperiode eindigt. In het verleden kozen veel consumenten voor een rentevastperiode van vijf of tien jaar. In die periode was de rente echter hoger dan op dit moment. Wanneer in die situatie het einde van de rentevastperiode op korte termijn plaatsvindt, dan is de kans groot dat u een nieuwe rentevastperiode tegen een lagere rente kunt afspreken dan u nu betaalt. Uw woonlasten gaan dan omlaag.

Ligt het einde van de rentevastperiode iets verder in de tijd, dan bestaat de kans dat tegen die tijd de rente voor hypotheken weer is gestegen en u minder voordeel heeft dan wanneer u nu een nieuwe rentevastperiode zou kunnen kiezen. In het slechtste geval kan een sterk stijgende hypotheekrente zelfs betekenen dat u voor de nieuwe rentevastperiode een hogere rente gaat betalen dan u nu doet en dus uw woonlasten stijgen.

Het is mogelijk om nu al zekerheid voor de komende 20 jaar te krijgen

Ook wanneer de rentevastperiode van uw huidige hypotheek nog niet op korte termijn eindigt, is het mogelijk om deze “open te breken” en met de bank een nieuwe rentevastperiode overeen te komen. Bijvoorbeeld voor een periode van 20 of zelfs 30 jaar. U zet dan de rente dus vast tegen het huidige, lage tarief. De bank zal voor dit openbreken van het contract wel kosten in rekening brengen. Per saldo kan u dit veel voordeel en ook zekerheid van lage woonlasten bieden.

Bel ons voor een eerste indicatie

Wilt u weten of in uw geval het zinvol is te onderzoeken of het in uw situatie aantrekkelijk kan zijn om uw bestaande hypotheek “open te breken”? Neem dan contact met ons kantoor op. Wij kunnen u snel een indicatie geven. Lijkt het oversluiten van de bestaande hypotheek interessant, dan kunnen wij later voor u een meer gedetailleerd voorstel uitwerken.

Advieskeuze.nl logo